Jean-Baptiste Bernard, PhD. (lektor)

Miestnosť: G 345

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: štvrtok 10.00 - 11.00

Klapka: 2361