ČLENOVIA KATEDRY

Členovia katedry

PaedDr. Daniele Tomasello

Katedra romanistiky,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2377
G303A
Pondelok10:35 – 11:35
Streda08:00 – 09:00

doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+ 421 2 9013 2365
G341
1 2 [3]