ČLENOVIA KATEDRY

Členovia katedry

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2363

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2182

doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2375
02/593 39 371
G303/a

doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2376
02/593 39 371
G303

PaedDr. Daniele Tomasello

Katedra romanistiky,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2377
G303A
Pondelok10:35 – 11:35
Streda08:00 – 09:00

doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+ 421 2 9013 2365
G341
1 [2] 3