ČLENOVIA KATEDRY

Členovia katedry

Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2365

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2368
G334

Mgr. Martin Dorko, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2370
G 347

doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2372
G347

doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2373
[1] 2 3