Výsledky medzinárodného kola 2016

Víťazi 16. ročníka - Medzinárodných študentských psychologických dní

28.4. – 29.4.2016

 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 

Bakalárska sekcia

1. miesto

Edita Chvojková: Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojenosti

KP FSS MU Brno

2. miesto

Soňa Mayerová: Altruistické správanie súrodencov

KP FiF UK Bratislava

3. miesto

Lucie Davidová: Sociomapování studentské posádky simulace letu na Mars

KP FF UK Praha

 

Magisterská sekcia

1. miesto

Lenka Knapová: Relationship between selected personality traits and performance under pressure in orienteering

KP FSS MU Brno

2. miesto

Martina Baránková: Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi

ÚAP FSEV UK Bratislava

2. miesto

Dominika Borčinová: Špecifiká emocionality ľudí s kožným ochorením

KP FF TU Trnava

3. miesto

Jana Horáková: Nakupování nevidomých osob

KP FF Univerzita Palackého Olomouc