Výsledky celoslovenského kola 2016

Víťazi 17. ročníka - Celoslovenskej konferencie ŠVOČ

 28.4. – 29.4.2016

 

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 

Bakalárska sekcia

1. miesto

Soňa Mayerová: Altruistické správanie súrodencov

KP FiF UK Bratislava

2. miesto

Miroslava Podušková: Vzťah motívov výkonu, afiliácie a moci ku kognitívnemu uzavretiu

KPV FSVaZ UKF Nitra

3. miesto

Ľuboš Chvála: Vzťah medzi dimenziami tvorivosti , závislosti a nezávislosti od poľa, potrebou a schopnosťou dosiahnuť kognitívne uzavretie

KP FF UCM Trnava

 

Magisterská sekcia

1. miesto

Martina Baránková: Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi

ÚAP FSEV UK Bratislava

2. miesto

Dominika Borčinová: Špecifiká emocionality ľudí s kožným ochorením

KP FF TU Trnava

3. miesto

Branislav Uhrecký: Efekt fokusingu pri rozhodovaní sa v komplexných rozhodovacích úlohách

KPV FSVaZ UKF Nitra