Študentské psychologické dni 2018

18. ročník medzinárodnej a 19. ročník celoslovenskej konferencie
študentskej vedeckej a odbornej činnosti

 

Dátum konania: 17. - 18. mája 2018

Miesto konania: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava

Sponzori: Netfinancie.sk  

 

 


 

Ďalšie aktuálne informácie budú priebežne dopĺňané a zverejňované.
Prípadné otázky a pripomienky možno zaslať doc. PhDr. Márii Bratskej, CSc. na email: maria.bratskauniba.sk
 
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave
Organizačný tím MŠPD 2018