Publikačná činnosť katedry za rok 2016

 

Ambróz, Filip

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Ambróz, Filip [UKOFIPS] (100%) : Postoje zamestnancov v kontexte súčasného pracovného prostredia = Employees´ attitudes in the context of contemporary work environment
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 6-14 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Blaho, Radoslav

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (100%) : Integrita svedomia v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku = Conscience integrity in the context of a healthcare provision in Slovakia
Lit. 16 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 15-21 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Bratská, Mária 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Remiar, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Prezencia v plne imerzných virtuálnych prostrediach = Presence in fully immersive virtual environments

Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 190-195 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Rossi, Soňa [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Skúsenosti absolventov psychológie z obdobia prechodu z VŠ do zamestnania = Uni-to-work transition experience in psychology graduates
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 183-189 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED03 Šelingerová, Alexandra (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Zmeny v percipovanej záťaži počas 1. a 3. ročníka štúdia psychológie = Changes in occurrence of stressful situations during 1. and 3. year psychology undergraduate study
Lit. 16 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 244-249 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Lišková, Jana (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Žiarlivosť, hádky, kontrola = Jealousy, quarrels, control: selected specifics of the impact of use of social network Facebook on partner relationship : vybrané špecifiká vplyvu používaniasociálnej siete Facebook na partnerské vzťahy
Lit. 21 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 172-182 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

AFC02 Remiar, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Medziľudská interakcia v plne imerznom virtuálnom prostredí = Interpersonal interaction in fully immersive virtual environment
Lit. 12 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 227-237 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

AFC03 Rossi, Soňa [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Absolventi psychológie a zamestnanie sa vo vyštudovanom odbore = Psychology graduates and employment in the field of study
Lit. 9 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 248-255 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 6):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)


Brezina, Igor

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM01 Ježová, D. (20%) - Hlaváčová, N. (20%) - Dicko, I. (20%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (20%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (20%): Psychosocial stress based on public speech in humans : is there a real life/laboratory setting cross-adaptation?
Lit. 20 zázn.
In: Stress. - Roč. 19, č. 4 (2016), s. 429-433
Registrované v: wos, scopus
Indikátor časopisu:
IF (JCR) [2015-2,383]
SJR (SCOPUS) [2015-0,998]
SNIP (SCOPUS) [2015-0,982]
IPP (SCOPUS) [2015-2,458]

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Analysis of heart rate variability in natural conditions : the role of anxiety and allergy
Lit. 7 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 54-56
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%): Heart rate variability in psychosocial stress : comparison between laboratory and real-life setting
Lit. 24 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 77-82
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN03 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): Anxiety and sympathetic response to stress in allergic patients
Lit. 42 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 88-94
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN04 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Pupil dilation changes, cognitive performance, anxiety and allergy
Lit. 25 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 105-109
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Brezina, Igor [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%): Psychoneuroendokrinná odpoveď u vysoko úzkostlivých jedincov v situácii sociálneho stresu = Psychoneuroendocrine response in highly anxiousindividuals in situation of social stress
Lit. 8 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 22-28 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%): Emocionálny distres v laboratórnych aprirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie = Emotional distress in laboratory and natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 84-91 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED03 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Dlhodobý monitoring stresu v prirodzenýchpodmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie (Hardiness a emocionálny distres) = Longitudinal monitoring of stress in natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship (Hardiness and emotional distress)
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 77-83 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED04 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (50%): Synestézie a multisenzorická integrácia = Synesthesia and multisensory integration : contemporary perspectives and research approaches : súčasné perspektívy a prístupy k výskumu
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 70-76 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED05 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Profil sémantických funkcií u úzkostlivých aatopických osôb v situácii laboratórneho stresu = The profile of semantic functions in anxious and atopic individuals under laboratory stress conditions
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 130-138 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED06 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Asociatívna flexibilita vo vzťahu saktiváciou sympatického nervového systému = The association of cognitive flexibility performance and the activation of sympathetic nervous
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 122-129 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED07 Marko, Martin [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (50%): Úzkostlivosť, úzkosť a kognitívna interferencia v stresovej situácii = Anxiety and cognitive inference under stress
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 116-121 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED08 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (16%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%): Variabilita srdcového rytmu v súvislostiachanxiety a alergie = Heart rate variability in the context anxiety and allergy : the first results of a long-term research : prvé výsledky dlhodobého výskumu
Lit. 27 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 169-181 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED09 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (16%): Návrh checklistu na meranie subjektívnehoprežívania v dlhodobom výskume stresu = Design of checklist for measuring subjective experience in log-term study of stress
Lit. 6 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 162-168 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED10 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (34%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Reakcia kortizolu u alergikov v bazálnych podmienkach a v Psychosociálnom stresovom teste = Cortisol response in patients with allergy in basalconditions and in Psychosocial stress test
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 210-216 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED11 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Špecifiká HRV u alergikov a u vysokoúzkostlivých jedincov = Heart variability in anxiety and allergy disease
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 263-270 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED12 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Termo-snímok ako prostriedok hodnotenia stresovej reakcie = Thermal imaging as a technique for stress evaluation
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 257-262 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED13 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Špecifiká kognitívneho výkonu u alergikov a vysoko úzkostlivých jedincov = Specifics of cognitive performance in allergic and highly anxiousindividuals
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Variabilita srdcového rytmu pri psychosociálnom strese = Heart rate variability in psychosocial stress
Lit. 15 zázn.
In: PhD existence 2016 : Výzkum +/vs./- praxe [elektronický zdroj]. - Olomouc : UP, 2016. - 269-274 [DVD-ROM]. - ISBN 978-80-244-4963-0
[PhD existence 2016 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 6., Olomouc, 8.-9.2.2016]

AFC02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%): Copingové stratégie, hardiness a fyziologická reakcia v podmienkach akútneho stresu u vysoko úzkostlivýchjedincov = Coping strategies, hardiness and physiological reaction under conditions of acute stress in high trait anxious individuals
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 12 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 303-307 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFG01 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (50%): Psychoneuroendocrine response in highly anxious individuals in situation of social stress

In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 71S, september (2016), s. 49
[Annual meeting of the International society of psychoneuroendocrinology stress and the brain : personalized medicine in the neurosciences: genetics, imaging and hormoes. 46., Miami, 8.-11.9.2016]

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) 

BFB01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Autonómna aktivácia a subjektívne prežívanie stresu v prirodzených podmienkach
In: Sociálne procesy a osobnosť 2016. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016. - S. 60-61
[Sociálne procesy a osobnosť 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. 19., Nový Smokovec, 12.-14.9.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 22):
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1)


Burčík, Vladimír

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 DeLorenzo, Gary (17%) - Kohun, Frederik G. (17%) - Skovira, Robert J. (17%) - Burčík, Vladimír [UKOFIPS] (17%) - Gonda, David (16%) - Jakubczak, Jacek (16%): Knowledge management and self-identity as a subculturally bound determinant : subsoil ofthe hofstede hypothesis
Lit. 14 zázn.
In: Online journal of applied knowledge management. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 89-99
[KM Conference 2015. Katowice, 24.-27.6.2015]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)


Cviková, Viera

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
 
ADF01 Cviková, Viera [UKOFIPS] (50%) - Rumanská, Lenka (50%): Alternatívne vzťahy
Lit. 5 zázn.
In: Sexuológia. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 14-18

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM01 Cviková, Viera [UKOFIPS] (50%) - Ilavská, Adriana (50%): "Zdravé správanie" a psychická odolnosť v prevencii mládeže proti cukrovke v projekte Diateens = "Healthy behaviour" and mental resilience in youth within the Diateens project
Lit. 15 zázn.
In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2016), s. 229-232
Registrované v: scopus

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Cviková, Viera [UKOFIPS] (34%) - Bucková, Dagmar (33%) - Zbojová, Andrea (33%): Diateens - projekt na podporu zdravého správania tínedžerov = Diateens - a support project for healthy behaviour of teenagers
Lit. 7 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 52-59 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Cviková, Viera [UKOFIPS] (50%) - Ďurišová, Petra (50%): Prejavy perfekcionizmu a kvalita vzťahovej väzby v partnerskom vzťahu = Manifestations of perfectionism and quality of adult attachment in romantic relationship
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 60-66 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED03 Cviková, Viera [UKOFIPS] (100%) : Psychosomatika metabolických ochorení
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 555-558. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED04 Cviková, Viera [UKOFIPS] (100%) : Psychosomatika gastrointestinálnych ochorení
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 546-555. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED05 Cviková, Viera [UKOFIPS] (100%) : Psychosomatika kožných ochorení
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 540-546. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED06 Vaníková, Ivona (50%) - Cviková, Viera [UKOFIPS] (50%): Ako sa nám žije v rodinách? = How do we get by living in families? : quality of interaction in current family from children´s view : kvalita interakcie v súčasnej rodine z pohľadu detí
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 288-294 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 8):
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)


Čechová, Daniela

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01 Marková, Dagmar (50%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Adlerian ethics : applications in counselling and psychotherapy. - [1. vyd.]. - Croydon : Adlerian society UK, 2016. - 156 s.
Lit. 174 zázn.
ISBN 978-0-905860-27-5

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Fronková, Eva (50%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%): "Tu nebol nikto, kto by vedel, čo má so mnou robiť." Transrodoví ľudia o psychologickej, psychiatrickej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku = "There was nobody, who would know, what to dowith me." Transgender people about psychological, psychiatrical and medical care in Slovakia
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 67-74 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Problémový žiak alebo problémové správanie? : efektívne intervencie pre učiteľov
Lit. 11 zázn.
In: Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. - Praha : Univerzita Karlova, 2016. - S. 11-18. - ISBN 9   978-80-7308-643-5
[Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku : medzinárodná konferencia. 9., Praha, 15.4.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 3):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)


Demkaninová, Diana

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (25%) - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (25%) - Rijáková, Zita [UKOFIPS] (25%) - Bachratá, Nina (25%): Žiak s ADHD očami jeho spolužiakov = ADHD pupil - classmates point of view
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 38-45 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (100%) : Osobnosť v kontexte ADHD
Lit. 25 zázn.
In: ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 37-49. - ISBN 978-80-89322-22-0

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (33%) - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (34%) - Polakovská, Lucia (33%): Žiak s ADHD, učiteľ a školský psychológ = ADHD pupil, teacher and school psychologist
Lit. 24 zázn.
In: Školský psychológ. - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 86-95
[Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015 : školní psycholog jako badatel školy : konferencia. Brno, 28.-29.8.2015]
URL: testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/article/view/116

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (100%) : Tvorivosť detí s ADHD
Lit. 13 zázn.
In: Juvenilia paedagogica 2016 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 22-25 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8082-965-0
[Juvenilia paedagogica 2016 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov : konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 5.2.2016]

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (100%) : Pozícia žiaka s ADHD v triednom kolektíve - prepojenie výskumu s praxou = The position of ADHD child in a class team - research and practice
Lit. 18 zázn.
In: Výzkum vs. praxe [elektronický zdroj]. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - Nestr. [6 s.] [DVD]. - ISBN 978-80-244-4964-7
[PhD existence 2016 : československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, 8.-9.2.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 5):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)


Hajdúk, Michal

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

ACD01 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%): Metodológia a etika výskumu v klinickej psychológii
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 151-175. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD02 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%): Poruchy schizofrenického spektra : schizofrénia, schizotypová porucha, schizoafektívna porucha, bludová porucha
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 281-304. - ISBN 978-80-89322-24-4

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Subklinická paranoja a jej vzťah k emočnému distresu a vzťahovej väzbe
Lit. 32 zázn.
In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS)
SNIP (SCOPUS)
IF (JCR) [2015-0,236]

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (33%): Temperament, charakter a poruchy osobnosti = Temperament, character and personality disorders
Lit. 35 zázn.
In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 112, č. 1 (2016), s. 24-30
Registrované v: scopus

ADM02 Smolejová, E. (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Špecifiká temperamentu a charakteru pacientov závislých od alkoholu
Lit. 28 zázn.
In: Andiktologie. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 9-16
Registrované v: scopus

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Gavlasová, Veronika (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Dotazník temperamentu a charakteru (tci-r) = Temperament and character inventory - revised (tci-r) : differencies in personality traits in populationof Slovak Republic in relation to age : rozdiel v osobnostných črtách v populácii Slovenskej republiky vo vzťahu k veku
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 46-53 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (17%) - Zimányiová, Miroslava (17%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (16%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%): Funkčnosť a spokojnosť zo životom u pacientovs poruchami schizofrenického spektra = Functional outcome and satisfaction with life in patients with schizophrenia spectrum disorders : preliminary findings : predbežné výsledky
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 54-61 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED03 Janov, Patrik (33%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Vzťah medzi výkonom v Torranceho figurálnom teste tvorivého myslenia a dimenziami revidovanej verzie Temperamentného a charakterového inventára = Therelationship between Torrance figural test of creative thinking and dimensions of revised version of Temperament & character inventory
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 120-126 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED04 Mustagrudič, Anja (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Temperament, charakter a vzťahová väzba = Temperament, character and attachment
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 139-146 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (25%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (25%) - Váryová, Barbora [UKOFIPS] (25%) - Matušková, Oľga (25%): Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) - analýza a výber vývinovo špecifických položiek = Screening of psychomotordevelopment (S-PMV) - analysis and selection of developmentally specific items
Lit. 10 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 46-51 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

AFC02 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (34%) - Maruniaková, Michaela (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Sebaposúdenie temperamentových a charakterových čŕt a ich posúdenie druhou osobou (dospelé dieťa-rodič) s použitím TCI-R = Self-other assessment(adult offspring-parent) of temperament and character traits using TCI-R
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 10 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 112-118 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Subklinická paranoja
Lit. 10 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 59-68. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencii 

AFG01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (17%) - Zimányiová, Miroslava (17%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (16%): Theory of mind and its relationship tosubjective and clinician-rated functional outcome in patients with schizophrenia
Lit. 3 zázn.
In: European Neuropsychopharmacology. - Roč. 26, Suppl. 2 (2016), s. S590-S591
[ECNP Congress. 29th, Vienna, 17.-20.9.2016]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (33%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%): Nové možnosti výskumu v psychopatológii - využitie Sieťovej analýzy
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e32-e33 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH02 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (20%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (16%) - Zimányiová, Miroslava (16%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (16%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (16%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%): Sociálna kognícia u pacientov s poruchamischizofrenického spektra - predbežné výsledky
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e33 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH03 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Ohrablo, P. (17%) - Petrušová, P. (17%) - Pavelková, L. (16%) - Forgáčová Ľ. (16%): Animation Task a jeho využitie pri skúmaní teórie mysle u pacientovi s perzekučnými bludmi
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. 32 [online]
[Psychiatria a súčasná medicína : Slovenský pschiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH04 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Ohrablo, P. (17%) - Petrušová, P. (17%) - Pavelková, L. (16%) - Forgáčová Ľ. (16%): Atribúcie intencií pohybujúcim sa objektom u pacientov s perzekučnými bludmi : predstavenievýskumného projektu a prvé výsledky
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. 33-34 [online]
[Psychiatria a súčasná medicína : Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Pavelková, Lucia (50%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%): Tréningy sociánej kognície u pacientov so schizofréniou = Trainings of social cognition in patients with schizophrenia : perspektívne postupy na zlepšenie psychosocociálneho fungovania
Lit. 25 zázn.
In: Psychiatria pre prax. - Roč. 16, č. 4 (2015), s. 147-149

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) 

BFA01 Brandoburová, P. (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (33%): Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY
In: Stárnutí 2016. - Praha : Univerzita Karlova, 2016. - S. 22
[Stárnutí 2016 : medziodborová gerontologická študentská vedecká konferencia. 3., Praha, 21.-22.10.2016]

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (100%) : Sociálna kognícia a jej vzťah ku kognitívnemu deficitu a funkčnosti u pacientov s poruchami schizofrenického spektra = Social cognition and its relationship to cognitive impairement and functional outcome inpatients with schizophrenia spectrum disorders. - Bratislava : [s.n.], 2016. - 152 s.
dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2016
Lit. 358 zázn.

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 20):
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)


Hapčová, Margaréta

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (25%) - Prochotská, Katarína [UKOLF2DK] (25%) - Vitáriušová, Eva [UKOLF2DK] (25%) - Hlavatá, Anna (25%): Overovanie psychometrických parametrov dotazníka Overeating questionnaire u slovenských obéznych detí aadolescentov = Examination of psychometric parameters of the Overeating questionnaire on a population of Slovak obese children and adolescents
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 85-92 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (50%) - Urban, Kamila (50%): Možnosti využitia Hand testu u detí a adolescentov a jeho typický obraz u detí so somatickými a psychosomatickými ťažkosťami = Use of the Hand test on children and adolescents and itstypical representation by children with physical and psychosomatic illness
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 62-69 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)


Herényiová, Gabriela

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (25%) - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (25%) - Rijáková, Zita [UKOFIPS] (25%) - Bachratá, Nina (25%): Žiak s ADHD očami jeho spolužiakov = ADHD pupil - classmates point of view
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 38-45 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED02 Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (100%) : Dieťa s ADHD v škole a v rodine
Lit. 16 zázn.
In: ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 51-68. - ISBN 978-80-89322-22-0

AED03 Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (50%) - Dvoranová, Jana (50%): Prejavy agresie v mladšom školskom veku = Manifestations of aggresion in middle childhood
Lit. 15 zázn.
In: Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. - S. 225-231. - ISBN 978-80-7552-368-6

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (33%) - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (34%) - Polakovská, Lucia (33%): Žiak s ADHD, učiteľ a školský psychológ = ADHD pupil, teacher and school psychologist
Lit. 24 zázn.
In: Školský psychológ. - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 86-95
[Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015 : školní psycholog jako badatel školy : konferencia. Brno, 28.-29.8.2015]
URL: testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/article/view/116

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (100%) : Úloha psychológa v tanečnom vzdelávaní
Lit. 7 zázn.
In: Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja. - Bratislava : VŠMU, 2015. - S. 148-152. - ISBN 978-80-89439-81-2
[Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja : tanečný kongres. 1., Bratislava, 26.-28.9.2014]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 5):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)


Heretik, Anton, ml.

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%): Metodológia a etika výskumu v klinickej psychológii
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 151-175. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD02 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Poruchy osobnosti
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 305-339. - ISBN 978-80-89322-24-4

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Subklinická paranoja a jej vzťah k emočnému distresu a vzťahovej väzbe
Lit. 32 zázn.
In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS)
SNIP (SCOPUS)
IF (JCR) [2015-0,236]

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (33%): Temperament, charakter a poruchy osobnosti = Temperament, character and personality disorders
Lit. 35 zázn.
In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 112, č. 1 (2016), s. 24-30
Registrované v: scopus

ADM02 Smolejová, E. (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Špecifiká temperamentu a charakteru pacientov závislých od alkoholu
Lit. 28 zázn.
In: Andiktologie. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 9-16
Registrované v: scopus

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Gavlasová, Veronika (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Dotazník temperamentu a charakteru (tci-r) = Temperament and character inventory - revised (tci-r) : differencies in personality traits in populationof Slovak Republic in relation to age : rozdiel v osobnostných črtách v populácii Slovenskej republiky vo vzťahu k veku
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 46-53 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (17%) - Zimányiová, Miroslava (17%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (16%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%): Funkčnosť a spokojnosť zo životom u pacientovs poruchami schizofrenického spektra = Functional outcome and satisfaction with life in patients with schizophrenia spectrum disorders : preliminary findings : predbežné výsledky
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 54-61 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED03 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (100%) : Biolologické faktory vzniku a rozvoja psychických porúch
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 102-111. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED04 Janov, Patrik (33%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Vzťah medzi výkonom v Torranceho figurálnom teste tvorivého myslenia a dimenziami revidovanej verzie Temperamentného a charakterového inventára = Therelationship between Torrance figural test of creative thinking and dimensions of revised version of Temperament & character inventory
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 120-126 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED05 Mustagrudič, Anja (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Temperament, charakter a vzťahová väzba = Temperament, character and attachment
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 139-146 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Bajnarová, Lucie (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Základní psychometrické vlastnosti a testová-retestová reliabilita české verze dotazníku TCI-A = Psychometric properties and test-retest reliability of Czech version of Temperament andCharacter Inventory for Adolescents
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 9 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 13-19 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

AFC02 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (25%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (25%) - Váryová, Barbora [UKOFIPS] (25%) - Matušková, Oľga (25%): Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) - analýza a výber vývinovo špecifických položiek = Screening of psychomotordevelopment (S-PMV) - analysis and selection of developmentally specific items
Lit. 10 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 46-51 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

AFC03 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (34%) - Maruniaková, Michaela (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Sebaposúdenie temperamentových a charakterových čŕt a ich posúdenie druhou osobou (dospelé dieťa-rodič) s použitím TCI-R = Self-other assessment(adult offspring-parent) of temperament and character traits using TCI-R
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 10 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 112-118 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Subklinická paranoja
Lit. 10 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 59-68. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFG01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (17%) - Zimányiová, Miroslava (17%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (16%): Theory of mind and its relationship tosubjective and clinician-rated functional outcome in patients with schizophrenia

Lit. 3 zázn.
In: European Neuropsychopharmacology. - Roč. 26, Suppl. 2 (2016), s. S590-S591
[ECNP Congress. 29th, Vienna, 17.-20.9.2016]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (33%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%): Nové možnosti výskumu v psychopatológii - využitie Sieťovej analýzy
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e32-e33 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH02 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (20%) - Krajčovičová, Dana [UKOLFPK] (16%) - Zimányiová, Miroslava (16%) - Kořínková, Viera [UKOLFPK] (16%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (16%) - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] (16%): Sociálna kognícia u pacientov s poruchamischizofrenického spektra - predbežné výsledky
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e33 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH03 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Ohrablo, P. (17%) - Petrušová, P. (17%) - Pavelková, L. (16%) - Forgáčová Ľ. (16%): Animation Task a jeho využitie pri skúmaní teórie mysle u pacientovi s perzekučnými bludmi
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. 32 [online]
[Psychiatria a súčasná medicína : Slovenský pschiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

AFH04 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (17%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (17%) - Ohrablo, P. (17%) - Petrušová, P. (17%) - Pavelková, L. (16%) - Forgáčová Ľ. (16%): Atribúcie intencií pohybujúcim sa objektom u pacientov s perzekučnými bludmi : predstavenievýskumného projektu a prvé výsledky
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. 33-34 [online]
[Psychiatria a súčasná medicína : Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 

FAI01 - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Klinická psychológia. - 2. preprac. a rozš. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - 912 s.
ISBN 978-80-89322-24-4
Ohlasy (1):
[o5] 2017 Kratochvíl, S.: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 113, č. 1, 2017, s. 36-37

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 20):
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (1)

 

Štatistika ohlasov (1):
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)


Heretik, Anton, st.

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Úzkostné (neurotické) poruchy
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 227-254. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD02 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Afektívne poruchy (Poruchy nálady)
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 255-280. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD03 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (50%): Poruchy schizofrenického spektra : schizofrénia, schizotypová porucha, schizoafektívna porucha, bludová porucha
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 281-304. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD04 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Poruchy osobnosti
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 305-339. - ISBN 978-80-89322-24-4

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (33%): Temperament, charakter a poruchy osobnosti = Temperament, character and personality disorders
Lit. 35 zázn.
In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 112, č. 1 (2016), s. 24-30
Registrované v: scopus

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : História klinickej psychológie
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 5-20. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED02 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Psychogénne faktory
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 112-128. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED03 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Eklektické a integratívne prístupy
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 96-100. - ISBN 978-80-89322-24-4 

AED04 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Predmet klinickej psychológie, jej postavenie v systéme vied
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 21-31. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED05 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Koncepcie normality a abnormality
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 45-59. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED06 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Reakcie na traumu a stres, životné krízy, suicidalita
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 211-226. - ISBN 978-80-89322-24-4

AED07 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (100%) : Kognitívno-behaviorálna klinická psychológia
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 80-88. - ISBN 978-80-89322-24-4 

AED08 Heretiková Marsalová, Andrea (50%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%): Vývin práce so snami v psychoterapii = Development of work with dreams in the psychotherapy
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 93-103 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED09 Satina, Maroš (50%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%): Vierohodnosť výpovedí svedkov = Credibility of witness testimonies : an a experimental verification : pokus o experimentálne overenie
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 190-196 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (60%) - Heretiková Marsalová, Andrea (10%) - Izáková, Ľubomíra [UKOLFPK] (10%) - André, Ivan (10%) - Máthé, Róbert [UKOFIPS] (10%): Vznik a ciele Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o. (ÚZČPP)
Lit. 6 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 39-43. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (30%) - André, Ivan (10%) - Haidová, Katarína (10%) - Heretiková Marsalová, Andrea (10%) - Izáková, Ľubomíra [UKOLFPK] (10%) - Máthé, Róbert [UKOFIPS] (10%) - Obuch, Igor (10%) - Žlnayová, Lucia (10%): Dva roky Ústavupre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. - ciele, výsledky a dilemy
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e34 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...)

BFA01 Brandoburová, P. (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (33%): Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY
In: Stárnutí 2016. - Praha : Univerzita Karlova, 2016. - S. 22
[Stárnutí 2016 : medziodborová gerontologická študentská vedecká konferencia. 3., Praha, 21.-22.10.2016]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) 

FAI01 - Forgáčová, Ľuba (50%) - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%): Kapitoly z psychopatológie 8. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - 94 s. - (Folia psychopathologica ; zv. 11)
ISBN 978-80-89322-23-7

FAI02 - Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Klinická psychológia. - 2. preprac. a rozš. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - 912 s.
ISBN 978-80-89322-24-4
Ohlasy (1):
[o5] 2017 Kratochvíl, S.: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 113, č. 1, 2017, s. 36-37

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 19):
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (4)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2)

 

Štatistika ohlasov (1):
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)


Jakubek, Martin

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Krafčíková, Monika (50%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (50%): Úmyselné skresľovanie odpovedí pri osobnostných dotazníkoch = Intentional response distortion on personality tests : using eye-tracking : možnosti využitia sledovania pohybov očí
Popis urobený: 2.5.2016. - Príspevok vznikol v nadväznosti na konferenciu Psychologická diagnostika Brno (22.-23.10.2015)
Lit. 20 zázn.
In: Testfórum [elektronický zdroj]. - Č. 7 (2016), s. 52-63 [online]
URL: testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2015-6-82

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Jakubek, Martin [UKOFIPS] (50%) - Vrončová, Katarína (50%): Možnosti detekcie osobnostných čŕt na základe výrazu tváre = Detection options of personality characteristics based on facial expression
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 111-119 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (34%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (33%) - Štefániková, Jana [UKOFIPS] (33%): Psychologické koreláty Erektilnej dysfunkcie a Predčasnej ejakulácie v MMPI-2 = Erectile dysfunction, Premature ejaculation and their psychologicalcorrelates in MMPI-2
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 135-143 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED03 Rošková, Eva [UKOFIPS] (34%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (33%) - Stopjaková, Eva (33%): Postoje vodičov a rizikové šoférovanie = Drivers attitudes and risky driving : behavior modelling : modelovanie správania
Lit. 8 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 196-203 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf 

AED04 Šiborová, Katarína (50%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (50%): Vzťah medzi osobnostnými črtami postihovanými implicitno asociačným testom a osobnostnými črtami postihovanými dotazníkom = The relationship between personality traits measured by implicitassociation test and personality traits measured by questionnaire
Lit. 16 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 257-264 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (50%): Prečo ako vodiči porušujeme normy v doprave? = Why do we as drivers violate the traffic norms?
Lit. 13 zázn.
In: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - S. 178-184 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-558-1133-8
[Psychológia práce a organizácie 2016 : medzinárodná konferencia. 14., Mojmírovce, 18.-19.5.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 6):
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)


Konrádová, Ľubica

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (100%) : Premenné vzťahovej väzby a kariérne rozhodovanie adolescentov = Attachment variables and career decision making of adolescents
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 92-98 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Ludrovská, Katarína

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Adamovičová, Simona (50%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (50%): Prevencia demencie = Dementia prevention : psychological counselling for seniors and their relatives : psychologická starostlivosť o seniorov a ich príbuzných
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 6-14 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Malík, Barbora

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Malík, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Váryová, Barbora [UKOFIPS] (50%): Úroveň kognitívnych operácií myslenia u predškolských detí so špecificky narušeným vývinom reči = Level of the cognitive thinking operations at preschool children with specificlanguage impairment
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 127-134 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...)

BFB01 Malík, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Možnosti zachytenia a odhaľovania oneskoreného psychomotorického vývinu detí do troch rokov a analýza jeho príčin
In: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. - Trnava : TU, 2016. - Nestr. [2 s.]
[Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov : študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 5.2.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1)


Máthé, Róbert

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (100%) : Klinická psychodiagnostika - individuálny prístup ku klientovi
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 177-209. - ISBN 978-80-89322-24-4

ACD02 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (100%) : Psychologická sexuológia
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 719-781. - ISBN 978-80-89322-24-4

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (34%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (33%) - Štefániková, Jana [UKOFIPS] (33%): Psychologické koreláty Erektilnej dysfunkcie a Predčasnej ejakulácie v MMPI-2 = Erectile dysfunction, Premature ejaculation and their psychologicalcorrelates in MMPI-2
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 135-143 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (60%) - Heretiková Marsalová, Andrea (10%) - Izáková, Ľubomíra [UKOLFPK] (10%) - André, Ivan (10%) - Máthé, Róbert [UKOFIPS] (10%): Vznik a ciele Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o. (ÚZČPP)
Lit. 6 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 39-43. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

AFD02 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (34%) - Štefániková, Jana [UKOFIPS] (33%) - Urbánek, Tomáš (33%): Osobitosti prejavu páchateľov trestnej činnosti v Minnesotskom multidimenzionálnom osobnostnom inventóriu - MMPI-2
Lit. 26 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 27-37. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH01 Heretik, Anton, st. [UKOFIPS] (30%) - André, Ivan (10%) - Haidová, Katarína (10%) - Heretiková Marsalová, Andrea (10%) - Izáková, Ľubomíra [UKOLFPK] (10%) - Máthé, Róbert [UKOFIPS] (10%) - Obuch, Igor (10%) - Žlnayová, Lucia (10%): Dva roky Ústavupre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. - ciele, výsledky a dilemy
In: Psychiatria pre prax [elektronický zdroj]. - Roč. 17, S1e (2016), s. e34 [online]
[Slovenský psychiatrický zjazd. 12., Košice, 23.-25.6.2016]
URL: www.psychiatry.sk/cms/File/PSY_zjazd_abstrakty_2016_final.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 6):
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)


Mesárošová, Barbora

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Sopoliga, Ivan (50%): Reziliencia, sociálna opora a väzba na domov u príslušníkov ozbrojených síl = Resilience, social support and home attachment in members of military forces
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 144-150 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

BDB01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vývin vnímania u detí a dospievajúcich
Lit. 15 zázn.
In: Slovenská encyklopédia edukológie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 78-89. - ISBN 978-80-223-3747-2

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách (1)


Ostertágová, Alexandra

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Findor, Andrej [UKOFSES] (35%) - Maďarová, Zuzana [UKOFSESd] (35%) - Ostertágová, Alexandra [UKOFIPS] (30%): Morálne základy sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku = Social justice in Slovakia: The moral foundations of a contentious politicalissue
Lit. 17 zázn.
In: Čierno-biele svety : Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 84-103 [1,28 AH]. - ISBN 978-80-224-1413-5

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Ostertágová, Alexandra [UKOFIPS] (50%) - Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%): Sociálna kategorizácia v deliberačnom procese = Stereotypes, prejudices and social categorization in deliberative process : implementation of the social-cognitive research inthe research of deliberation : možnosti uplatnenia výskumu sociálnej kognície vo výskume deliberácie
Lit. 22 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 159-166 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%) - Ostertágová, Alexandra [UKOFIPS] (50%): Kognitívne chyby a predsudky ako sociálno-psychologické vysvetlenie diskriminácie = Cognitive biases and prejudices as socio-psychological explanation of discrimination
Lit. 28 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 167-172 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 3):
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)


Paholíková, Vlasta

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Paholíková, Vlasta [UKOFIPS] (50%) - Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%): Empatia v nových sociálno-psychologických a neurovedných súvislostiach = Empathy in current social-psychological and neuroscientific connections
Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 147-153 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%) - Paholíková, Vlasta [UKOFIPS] (50%): Význam emócií pri dehumanizácii a infrahumanizácii = The importance of emotions for dehumanization and infra-humanization
Lit. 19 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 182-189 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)


Plichtová, Jana

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Ostertágová, Alexandra [UKOFIPS] (50%) - Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%): Sociálna kategorizácia v deliberačnom procese = Stereotypes, prejudices and social categorization in deliberative process : implementation of the social-cognitive research inthe research of deliberation : možnosti uplatnenia výskumu sociálnej kognície vo výskume deliberácie
Lit. 22 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 159-166 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Paholíková, Vlasta [UKOFIPS] (50%) - Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%): Empatia v nových sociálno-psychologických a neurovedných súvislostiach = Empathy in current social-psychological and neuroscientific connections

Lit. 17 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 147-153 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED03 Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%) - Ostertágová, Alexandra [UKOFIPS] (50%): Kognitívne chyby a predsudky ako sociálno-psychologické vysvetlenie diskriminácie = Cognitive biases and prejudices as socio-psychological explanation of discrimination
Lit. 28 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 167-172 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf 

AED04 Plichtová, Jana [UKOFIPS] (100%) : Politické zneužívanie rasizmu na Slovensku = Political abuse of racism in Slovakia
Lit. 19 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 173-181 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED05 Plichtová, Jana [UKOFIPS] (50%) - Paholíková, Vlasta [UKOFIPS] (50%): Význam emócií pri dehumanizácii a infrahumanizácii = The importance of emotions for dehumanization and infra-humanization
Lit. 19 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 182-189 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 5):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)


Rajčáni, Jakub

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Analysis of heart rate variability in natural conditions : the role of anxiety and allergy
Lit. 7 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 54-56
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

ADN02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%): Heart rate variability in psychosocial stress : comparison between laboratory and real-life setting
Lit. 24 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 77-82
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

ADN03 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): Anxiety and sympathetic response to stress in allergic patients
Lit. 42 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 88-94
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN04 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Mlynčeková, Silvia (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): HRV biofeedback training in allergic patients and anxious individuals : a pilot study
Lit. 23 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 110-114
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%): Emocionálny distres v laboratórnych aprirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie = Emotional distress in laboratory and natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 84-91 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Dlhodobý monitoring stresu v prirodzenýchpodmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie (Hardiness a emocionálny distres) = Longitudinal monitoring of stress in natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship (Hardiness and emotional distress)
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 77-83 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED03 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Profil sémantických funkcií u úzkostlivých aatopických osôb v situácii laboratórneho stresu = The profile of semantic functions in anxious and atopic individuals under laboratory stress conditions
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 130-138 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED04 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Asociatívna flexibilita vo vzťahu saktiváciou sympatického nervového systému = The association of cognitive flexibility performance and the activation of sympathetic nervous
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 122-129 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED05 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (16%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%): Variabilita srdcového rytmu v súvislostiachanxiety a alergie = Heart rate variability in the context anxiety and allergy : the first results of a long-term research : prvé výsledky dlhodobého výskumu
Lit. 27 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 169-181 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED06 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (16%): Návrh checklistu na meranie subjektívnehoprežívania v dlhodobom výskume stresu = Design of checklist for measuring subjective experience in log-term study of stress
Lit. 6 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 162-168 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED07 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Špecifiká HRV u alergikov a u vysokoúzkostlivých jedincov = Heart variability in anxiety and allergy disease
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 263-270 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Variabilita srdcového rytmu pri psychosociálnom strese = Heart rate variability in psychosocial stress
Lit. 15 zázn.
In: PhD existence 2016 : Výzkum +/vs./- praxe [elektronický zdroj]. - Olomouc : UP, 2016. - 269-274 [DVD-ROM]. - ISBN 978-80-244-4963-0
[PhD existence 2016 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 6., Olomouc, 8.-9.2.2016]

AFC02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%): Copingové stratégie, hardiness a fyziologická reakcia v podmienkach akútneho stresu u vysoko úzkostlivýchjedincov = Coping strategies, hardiness and physiological reaction under conditions of acute stress in high trait anxious individuals
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 12 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 303-307 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf 

AFC03 Sabo, Róbert (25%) - Rusko, Milan (25%) - Ridzik, Andrej (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): Stress, arousal, and stress detector trained on acted speech database
Lit. 22 zázn.
In: Speech and computer. - Switzerland : Springer, 2016. - S. 675-682. - ISBN 978-3-319-43958-7
[SPECOM 2016, speech and computer : international conference. 18., Budapest, 23.-27.8.2016]

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...)

BFB01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Autonómna aktivácia a subjektívne prežívanie stresu v prirodzených podmienkach
In: Sociálne procesy a osobnosť 2016. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016. - S. 60-61
[Sociálne procesy a osobnosť 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. 19., Nový Smokovec, 12.-14.9.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 15):
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (7)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1)


Remiar, Jakub

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Remiar, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Prezencia v plne imerzných virtuálnych prostrediach = Presence in fully immersive virtual environments
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 190-195 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Remiar, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Medziľudská interakcia v plne imerznom virtuálnom prostredí = Interpersonal interaction in fully immersive virtual environment
Lit. 12 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 227-237 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)


Rijáková, Zita

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (25%) - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] (25%) - Rijáková, Zita [UKOFIPS] (25%) - Bachratá, Nina (25%): Žiak s ADHD očami jeho spolužiakov = ADHD pupil - classmates point of view
Lit. 15 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 38-45 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Rossi, Soňa

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Rossi, Soňa [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Skúsenosti absolventov psychológie z obdobia prechodu z VŠ do zamestnania = Uni-to-work transition experience in psychology graduates
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 183-189 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Rossi, Soňa [UKOFIPS] (50%) - Bratská, Mária [UKOFIPS] (50%): Absolventi psychológie a zamestnanie sa vo vyštudovanom odbore = Psychology graduates and employment in the field of study
Lit. 9 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 248-255 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)


Rošková, Eva

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Kovácsová, Natália (34%) - Lajunen, Timo (33%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (33%): Aggression on the road : relationships between dysfunctional impulsivity, forgiveness, negative emotions, and aggressive driving
Lit. 42 zázn.
In: Transportation research, part F. - Roč. 42, sp. iss. (2016), s. 286-298
Registrované v: scopus, wos
Indikátor časopisu:
IF (JCR) 2015=1,444
Ohlasy (1):
[o1] 2016 Sullman, M. - Hennessy, D.: Transportation research, part F, roč. 42, sp. iss., 2016, s. 235 - SSCI 

ADC02 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii = Organizational commitment in relation with organizational citizenshipbehavior and intention to remain in organization
Lit. 32 zázn.
In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS)
SNIP (SCOPUS)
IF (JCR) [2015-0,236]
Ohlasy (1):
[o4] 2016 Lovaš, L.: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, S. 118 [CD-ROM]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Brózová, Veronika (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Psychologická zmluva a organizačné občianske správanie = Psychological contract and organizational citizenship behavior
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 44-51 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Rošková, Eva [UKOFIPS] (34%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (33%) - Stopjaková, Eva (33%): Postoje vodičov a rizikové šoférovanie = Drivers attitudes and risky driving : behavior modelling : modelovanie správania
Lit. 8 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 196-203 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (50%): Prečo ako vodiči porušujeme normy v doprave? = Why do we as drivers violate the traffic norms?
Lit. 13 zázn.
In: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - S. 178-184 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-558-1133-8
[Psychológia práce a organizácie 2016 : medzinárodná konferencia. 14., Mojmírovce, 18.-19.5.2016]

AFD02 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Psychologická zmluva, vzťahová väzba a zámer zotrvať v organizácii = Psychological contact, attachment and intention to stay in the organization
Lit. 12 zázn.
In: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - S. 185-191 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-558-1133-8
[Psychológia práce a organizácie 2016 : medzinárodná konferencia. 14., Mojmírovce, 18.-19.5.2016]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

FAI01 - Rošková, Eva [UKOFIPS] (100%): Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : STIMUL, 2016. - 302 s. [online]
ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf 

FAI02 - Rošková, Eva [UKOFIPS] (100%): Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : STIMUL, 2016. - 270 s. [online]
ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 8):
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2)

 

Štatistika ohlasov (2):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1)


Sabová, Lucia

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Sabová, Lucia [UKOFIPS] (100%) : Diagnostika ADHD
Lit. 24 zázn.
In: ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 25-36. - ISBN 978-80-89322-22-0

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Schraggeová, Milica

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii = Organizational commitment in relation with organizational citizenshipbehavior and intention to remain in organization
Lit. 32 zázn.
In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS)
SNIP (SCOPUS)
IF (JCR) [2015-0,236]
Ohlasy (1):
[o4] 2016 Lovaš, L.: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, S. 118 [CD-ROM]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Máťová, Veronikaa (50%): Vzťahová väzba, špecifické formy pracovného záväzku a organizačné správanie = Attachment, specific forms of work commitment and organizational behavior
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 236-243 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf 

AED02 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Šuhajdová, Barbora (50%): Diskrepancia medzi pracovným statusom a oddanosťou profesii a jej dôsledky na psychické zdravie = Discrepancy between employment status and job involvement and its impact on mentalhealth
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 228-235 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Psychologická zmluva, vzťahová väzba a zámer zotrvať v organizácii = Psychological contact, attachment and intention to stay in the organization
Lit. 12 zázn.
In: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - S. 185-191 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-558-1133-8
[Psychológia práce a organizácie 2016 : medzinárodná konferencia. 14., Mojmírovce, 18.-19.5.2016]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 4):
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

 

Štatistika ohlasov (1):
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1)


Smitková, Hana

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Smitková, Hana [UKOFIPS] (100%) : Etika psychologického výskumu s deťmi = Ethical research involving children in psychology
Článok je podporený z grantu Norského kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 204-209 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Franeková, Katarína (50%) - Smitková, Hana [UKOFIPS] (50%): Služby psychologického poradenstva v Q-centre
Lit. 5 zázn.
In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 131-136 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-4204-9
[Komunitná psychológia na Slovensku 2016 : vedecká konferencia. 3., Bratislava, 28.11.2016]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Smitková, Hana [UKOFIPS] (100%) : Andrej Kuruc - Jana Jablonická Zezulová: Predchádzanie homofóbii a transfóbii prostredníctvom vzdelávania
In: Prevencia. - Roč. 15, č. 2-3 (2016), s. 50--51
Rec.: Predchádzanie homofóbii a transfóbii prostredníctvom vzdelávania / A. Kuruc - J. Jablonická Zezulová. - Bratislava : Iniciatíva Inakosť, 2015

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 3):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)


Soláriková, Petra

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01 Ježová, D. (20%) - Hlaváčová, N. (20%) - Dicko, I. (20%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (20%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (20%): Psychosocial stress based on public speech in humans : is there a real life/laboratory setting cross-adaptation?
Lit. 20 zázn.
In: Stress. - Roč. 19, č. 4 (2016), s. 429-433
Registrované v: wos, scopus
Indikátor časopisu:
IF (JCR) [2015-2,383]
SJR (SCOPUS) [2015-0,998]
SNIP (SCOPUS) [2015-0,982]
IPP (SCOPUS) [2015-2,458]

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Analysis of heart rate variability in natural conditions : the role of anxiety and allergy
Lit. 7 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 54-56
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%): Heart rate variability in psychosocial stress : comparison between laboratory and real-life setting
Lit. 24 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 77-82
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN03 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): Anxiety and sympathetic response to stress in allergic patients
Lit. 42 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 88-94
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN04 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Mlynčeková, Silvia (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): HRV biofeedback training in allergic patients and anxious individuals : a pilot study
Lit. 23 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 110-114
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

ADN05 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Pupil dilation changes, cognitive performance, anxiety and allergy
Lit. 25 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 105-109
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Brezina, Igor [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%): Psychoneuroendokrinná odpoveď u vysoko úzkostlivých jedincov v situácii sociálneho stresu = Psychoneuroendocrine response in highly anxiousindividuals in situation of social stress
Lit. 8 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 22-28 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED02 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%): Emocionálny distres v laboratórnych aprirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie = Emotional distress in laboratory and natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 84-91 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED03 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Dlhodobý monitoring stresu v prirodzenýchpodmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie (Hardiness a emocionálny distres) = Longitudinal monitoring of stress in natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship (Hardiness and emotional distress)
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 77-83 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED04 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Profil sémantických funkcií u úzkostlivých aatopických osôb v situácii laboratórneho stresu = The profile of semantic functions in anxious and atopic individuals under laboratory stress conditions
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 130-138 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED05 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Asociatívna flexibilita vo vzťahu saktiváciou sympatického nervového systému = The association of cognitive flexibility performance and the activation of sympathetic nervous
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 122-129 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED06 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (16%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%): Variabilita srdcového rytmu v súvislostiachanxiety a alergie = Heart rate variability in the context anxiety and allergy : the first results of a long-term research : prvé výsledky dlhodobého výskumu
Lit. 27 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 169-181 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED07 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (16%): Návrh checklistu na meranie subjektívnehoprežívania v dlhodobom výskume stresu = Design of checklist for measuring subjective experience in log-term study of stress
Lit. 6 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 162-168 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED08 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (34%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Reakcia kortizolu u alergikov v bazálnych podmienkach a v Psychosociálnom stresovom teste = Cortisol response in patients with allergy in basalconditions and in Psychosocial stress test
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 210-216 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED09 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Špecifiká HRV u alergikov a u vysokoúzkostlivých jedincov = Heart variability in anxiety and allergy disease
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 263-270 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED10 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Termo-snímok ako prostriedok hodnotenia stresovej reakcie = Thermal imaging as a technique for stress evaluation
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 257-262 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED11 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Špecifiká kognitívneho výkonu u alergikov a vysoko úzkostlivých jedincov = Specifics of cognitive performance in allergic and highly anxiousindividuals
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%): Variabilita srdcového rytmu pri psychosociálnom strese = Heart rate variability in psychosocial stress
Lit. 15 zázn.
In: PhD existence 2016 : Výzkum +/vs./- praxe [elektronický zdroj]. - Olomouc : UP, 2016. - 269-274 [DVD-ROM]. - ISBN 978-80-244-4963-0
[PhD existence 2016 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 6., Olomouc, 8.-9.2.2016] 

AFC02 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%): Copingové stratégie, hardiness a fyziologická reakcia v podmienkach akútneho stresu u vysoko úzkostlivýchjedincov = Coping strategies, hardiness and physiological reaction under conditions of acute stress in high trait anxious individuals
Popis urobený 7.9.2016
Lit. 12 zázn.
In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 303-307 [online]. - ISBN 978-80-210-8298-4
[Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy : medzinárodná konferencia. 18., Brno, 9.-11.9.2015]
URL: www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFG01 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (50%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (50%): Psychoneuroendocrine response in highly anxious individuals in situation of social stress
In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 71S, september (2016), s. 49
[Annual meeting of the International society of psychoneuroendocrinology stress and the brain : personalized medicine in the neurosciences: genetics, imaging and hormoes. 46., Miami, 8.-11.9.2016]

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...)

BFB01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Autonómna aktivácia a subjektívne prežívanie stresu v prirodzených podmienkach
In: Sociálne procesy a osobnosť 2016. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016. - S. 60-61
[Sociálne procesy a osobnosť 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. 19., Nový Smokovec, 12.-14.9.2016]

 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

GHG01 - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (50%) - Devera, Zuzana (50%): Psychologička : Najväčší stres nám dnes spôsobuje preťaženie informáciami
In: Trend [elektronický zdroj]. - (12.8.2016), nestr. [7 s.] [online]
URL: www.etrend.sk/ekonomika/psychologicka-najvacsi-stres-je-dnes-pretazenie-informaciami-nie-vsetko-je-dolezite.html

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 22):
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)


Svetský, Viktor

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Svetský, Viktor (50%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Predvýskum glosolálie v psychofyziologickom kontexte = Pre-research of glossolalia in psychophysiological context
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Šestáková, Anna

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Šestáková, Anna [UKOFIPS] (100%) : Rodové rozdiely v prežívaní nezamestnanosti = Gender differences in response to unemployment: literature review : prehľadová štúdia
Lit. 51 zázn.
In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 6 (2016), s. 622-636
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS)
SNIP (SCOPUS)
IF (JCR) [2015-0,236]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Šestáková, Anna [UKOFIPS] (100%) : Keď muži a ženy prídu o prácu = When men and women loose their jobs : the experience of unemployment in relation to gender and socioeconomic status : prežívanie nezamestnanosti v súvislosti s rodom asocioekonomickým statusom
Lit. 4 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 250-256 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Štefániková, Jana

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (34%) - Jakubek, Martin [UKOFIPS] (33%) - Štefániková, Jana [UKOFIPS] (33%): Psychologické koreláty Erektilnej dysfunkcie a Predčasnej ejakulácie v MMPI-2 = Erectile dysfunction, Premature ejaculation and their psychologicalcorrelates in MMPI-2
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 135-143 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Máthé, Róbert [UKOFIPS] (34%) - Štefániková, Jana [UKOFIPS] (33%) - Urbánek, Tomáš (33%): Osobitosti prejavu páchateľov trestnej činnosti v Minnesotskom multidimenzionálnom osobnostnom inventóriu - MMPI-2
Lit. 26 zázn.
In: Kapitoly z psychopatológie 8. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 27-37. - ISBN 978-80-89322-23-7
[Guensbergerov deň : vedecko-pracovná schôdza. 19., Bratislava, 18.3.2015]
[Dobrotkov deň. 14., Bratislava, 16.4.2015]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 2):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)


Taročková, Tatiana

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Taročková, Tatiana [UKOFIPS] (100%) : Zamietaný zármutok = Disenfranchised grief : nature and specific problems : povaha a špecifické problémy
Lit. 20 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 273-279 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 1):
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)


Turoňová, Daniela

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%): Heart rate variability in psychosocial stress : comparison between laboratory and real-life setting
Lit. 24 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 77-82
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

ADN02 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): Anxiety and sympathetic response to stress in allergic patients
Lit. 42 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 88-94
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

ADN03 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Mlynčeková, Silvia (25%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (25%): HRV biofeedback training in allergic patients and anxious individuals : a pilot study
Lit. 23 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 110-114
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185] 

ADN04 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Pupil dilation changes, cognitive performance, anxiety and allergy
Lit. 25 zázn.
In: Activitas nervosa superior rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 105-109
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) [2015 -0,142]
SNIP (SCOPUS) [2015 -0,185]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Brezina, Igor [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%): Psychoneuroendokrinná odpoveď u vysoko úzkostlivých jedincov v situácii sociálneho stresu = Psychoneuroendocrine response in highly anxiousindividuals in situation of social stress
Lit. 8 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 22-28 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED02 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%): Emocionálny distres v laboratórnych aprirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie = Emotional distress in laboratory and natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 84-91 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED03 Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Dlhodobý monitoring stresu v prirodzenýchpodmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie (Hardiness a emocionálny distres) = Longitudinal monitoring of stress in natural conditions in the context of anxiety and allergy relationship (Hardiness and emotional distress)
Lit. 14 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 77-83 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED04 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Profil sémantických funkcií u úzkostlivých aatopických osôb v situácii laboratórneho stresu = The profile of semantic functions in anxious and atopic individuals under laboratory stress conditions
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 130-138 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED05 Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%): Asociatívna flexibilita vo vzťahu saktiváciou sympatického nervového systému = The association of cognitive flexibility performance and the activation of sympathetic nervous
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 122-129 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED06 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (16%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%): Variabilita srdcového rytmu v súvislostiachanxiety a alergie = Heart rate variability in the context anxiety and allergy : the first results of a long-term research : prvé výsledky dlhodobého výskumu
Lit. 27 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 169-181 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED07 Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (16%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (16%): Návrh checklistu na meranie subjektívnehoprežívania v dlhodobom výskume stresu = Design of checklist for measuring subjective experience in log-term study of stress
Lit. 6 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 162-168 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED08 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (34%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Reakcia kortizolu u alergikov v bazálnych podmienkach a v Psychosociálnom stresovom teste = Cortisol response in patients with allergy in basalconditions and in Psychosocial stress test
Lit. 10 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 210-216 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED09 Svetský, Viktor (50%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Predvýskum glosolálie v psychofyziologickom kontexte = Pre-research of glossolalia in psychophysiological context
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf 

AED10 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (17%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (17%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (17%) - Marko, Martin [UKOFIPS] (17%) - Harvanová, Silvia [UKOPDPS] (16%) - Rajčáni, Jakub [UKOFIPS] (16%): Špecifiká HRV u alergikov a u vysokoúzkostlivých jedincov = Heart variability in anxiety and allergy disease
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 263-270 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED11 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Termo-snímok ako prostriedok hodnotenia stresovej reakcie = Thermal imaging as a technique for stress evaluation
Lit. 11 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 257-262 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED12 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (34%) - Soláriková, Petra [UKOFIPS] (33%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (33%): Špecifiká kognitívneho výkonu u alergikov a vysoko úzkostlivých jedincov = Specifics of cognitive performance in allergic and highly anxiousindividuals
Lit. 13 zázn.
In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]. - ISBN 978-80-8127-159-5
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_45.pdf

AED13 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : ADHD a exekutívne funkcie
Lit. 80 zázn.
In: ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 11-24. - ISBN 978-80-89322-22-0

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 17):
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13)


Váryová, Barbora

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01 Váryová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Andreánska, Viera [UKOPDPS] (50%): Vývinové poruchy
In: Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - S. 415-459. - ISBN 978-80-89322-24-4

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Malík, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Váryová, Barbora [UKOFIPS] (50%): Úroveň kognitívnych operácií myslenia u predškolských detí so špecificky narušeným vývinom reči = Level of the cognitive thinking operations at preschool children with specificlanguage impairment
Lit. 9 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 127-134 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

AED02 Váryová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Labátová, Jana (50%): Posudzovanie symptómov a špecifických charakteristík detí s autizmom a mentálnym postihnutím odborníkmi z praxe použitím Q-metodológie = The assessment of the symptoms and specificcharacteristics of children with mental disability and with autism by experts in practice by using Q-methodology
Lit. 12 zázn.
In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 295-302 [online]. - ISBN 978-80-8127-158-8
URL: stella.uniba.sk/texty/psychologica_44.pdf

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (25%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (25%) - Váryová, Barbora [UKOFIPS] (25%) - Matušková, Oľga (25%): Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) - analýza a výber vývinovo špecifických položiek = Screening of psychomotordevelopment (S-PMV) - analysis and selection of developmentally specific items
Lit. 10 zázn.
In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - Praha : Českomoravská psychologická společnost v Praze, 2015. - S. 46-51 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-260-9266-7
[Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie : konferencia 32. Psychologické dny. Olomouc, 11.-13.9.2014]

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 4):

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)