Vybavenie laboratória

Laboratórium v súčasnosti disponuje vybavením v oblasti snímania pohybov a polohy očí (EOG, Eye Tracking), elektroencefalografie (8 a 14 kanálové EEG), elektromyografie, elektrokardiografie, a pulzovej frekvencie. Teploty kože (kontaktný snímač a bezkontaktná termovízna kamera), respirácie (zmien objemu hrudného koša prostredníctvom piezo-elektrického snímača) a elektrodermálnej aktivity. 


Pre záznam elektrodermálnej aktivity (vodivosti a odporu kože) je v laboratóriu možné využiť bipolárne elektródy s rozmerom 2.5 x 2.5 cm a bipolárne MR Safe elektródy tvarované na prsty.  


Pohyby očí je u nás možné snímať systémom Eye Tracker, alebo prostredníctvom elektrookulografie.  

Špecifikácia Eye Trackera a možností spracovania: 

- Monokulárna 60 Hz kamera s presnosťou 0.4 stupňa
- Možnosť návrhu vlastných experimentov v podobe prezentácií (obrázkov, textu, videa, plochy, webstránok a pod.), Web Task-Editor.  
- Analýza a výstupy v podobe fixácií, sakád, pohybov pc myší a odpovedí na odpoveďovom panely, prípadne klávesnici, dáta pre post-hoc synchronizáciu, raw data. Web Task Analýza.  
- Možnosť vizualizácie v podobe: Scanpath, Gaze Time Plot, Video Gaze Overlay, AOIs, vizualizácia porovnania skupín,  teplených a pozornostných máp.
- Export dáv vo formáte: Gaze data (X, Y, veľkosť pupily, fixácie, sakády), AOI-kordináty a fixácie, export výsledkov analýz a diagramov v JPG, PNG, BMP, GIF, PFG. 

Elektrookulografia:  

Pre snímanie a zobrazovanie polohy a pohybov očí, sú v laboratóriu k dispozícií 4 samostatné zosilovače, ktoré umožňujú 4 kanálove snímanie vertikálnych aj horizontálnych pohybov oboch očí.   


Elektromyografiu (sEMG) je možné snímať 8-kanálovým zosilňovačom a jednorázovými elektródami. 


Na snímanie elektroencefalografie má laboratórium v súčasnosti k dispozícií 8 kanálový (EEG čapica, alebo elektoródy) systém PowerLab a 14 kanálový BCI systém. 


Teplotu kože  je v laboratóriu možné snímať kontaktným snímačom, alebo bezkontaktnou termovíznou kamerou. 

Parametre termovíznej kamery a možnosti spracovania: 
Kamera umožňuje termálne a vizuálne snímkovanie (JPG), záznam hlasu a digitálny video transfér do PC. Živý záznam na kartu (momentálne max. 30 minút/2 GB SD karta), prípadne časovo neobmedzene do PC. Manuálne, alebo automatické ostrenie.
- Spektrálny rozsah: 8 - 14 µm
- Teplotná citlivosť ≤ 0.1° K pri 30° C
- Teplotný rozsah merania: - 20° až + 250°
- Presnosť: ± 2° C, resp. ± 2%
- Snímkovacia frekvencia: 50 Hz PAL/60 NTSC
- Field of View: 20.6° x 15.5°
- Meracie módy: bod, oblasť, automatický "hot" a "cold" bod, stredná teplota, izometria,  profily a autoalarm  
- Výstup: PAL/NTSC, kompozitné video, termálny a vizuálny snímok (JPG) v deviatich paletách /dúha, oceľ, ČB atď./, grafy a pod. 


 Pulzovú frekvenciu umožňuje zaznamenávať piezo-elektrický snímač a respiračné zmeny je v laboratóriu možné snímať prostredníctvom  piezo-elektrického snímača, určeného pre záznam zmien objemu hrudného koša počas dýchania. Meranie indikuje inhaláciu, exspiráciu a silu dýchania. Možno z neho odvodiť dychovú frekvenciu.


Laboratórium je vybavené systémom PowerLab a NeXus-4.