Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2017/18 (na zimný aj letný semester mobility).

Prihlasovanie trvá do 16. decembra 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (sekcia výber študentov na Erasmus).