Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zala Gabriel

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: pracovná psychológia
Kontakt: gabriel.zala@uniba.sk, gabriel.zala@gmail.com
Miestnosť: 406
Zaradenie: odborný asistent (úväzok)


Vzdelanie a kvalifikácia: 

 • PhD., FFUK Bratislava                         1998 – 2004
 • PGŠ Psychológia práce a riadenia     1980 - 1982
 • FFUK Bratislava, Psychológia             1967 – 1972


Priebeh zamestnaní :   

 • FFUK, Bratislava, Kat, psych,    odb, asist.     1996 – 
 • UCM Trnava, Kat.psych,  odb. asist,              2000 2002, 2005-2015
 • DORIZA, a.s. Bratislava, nám. riaditeľa         1994 – 1996
 • Jednota SD, personálny námestník               1994 – 1995
 • Inšt. eduk. a konz. služieb, BA, riaditeľ         1991 – 1993
 • Ústav vzdel. v priemysle, BA,   riaditeľ          1990 – 1991
 • nám. riaditeľa                                                   1988 – 1990
 • ved. odboru                                                      1976 - 1988               
 • psychológ                                                         1974 – 1975
 • ÚSIP v SR, sam. výskumný pracovník           1973 – 1974
 • VAKG, Bratislava, vojak – psychológ             1972 – 1973

 

Znalosť cudzích rečí :     

angličtina, maďarčina, nemčina, ruština, latinčina

 

Profesionálna orientácia:

 • Organizačná a pracovná psychológia, Personálny manažment,     
 • Vzdelávanie manažérov, Manažment a história manažmentu,
 • Psychológia médií, Organizačné správanie 

Výskumné a prieskumné psychologické aktivity : v rezorte Ministerstva priemyslu SR / 34 podnikov /   a v rezorte Ministerstva hospodárstva SR / 32 organizácií /  vrátane poskytovania odbornej, poradenskej, metodickej, a lektorskej pomoci v oblasti systému riadenia ľudských zdrojov a ľudského kapitálu.