Turoňová Daniela

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: všeobecná psychológia, biopsychológia, metodológia
Kontakt: daniela.moskalova@uniba.sk
Miestnosť: 408, Laboratórium psychofyziológie/klapka 2340
Zaradenie: odborný asistent


Výučba na katedre: 
- Experimentálny výskum
- Kognitívna psychológia
- Úvod do psychofyziológie
- Psychobiológia 2
- semináre k Všeobecnej psychológii I., II.
- Prax pre druhý ročník Bc. stupňa šúdia
- Metódy psychológie

Základný životopis: 
- narodená v Michalovciach 1979
- Mgr. štúdium ukončené na Katedre psychológie FF UCM v Trnave
- PhD. štúdium ukončené na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave, v roku 2012. Téma dizertačnej práce: Úzkostlivosť a kognitívny výkon. Školiteľ: Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
- bližšie informácie: Laboratórium psychofyziológie