Svetský Viktor

Tituly: Mgr.
Zameranie: Klinická psychológia
Kontakt: viktor.svetsky@uniba.sk
Miestnosť: klub 383
Zaradenie: postgraduálny študent


Výučba na katedre

Klinická psychológia
Sociálno-psychologický výcvik
Experimentálny výskum

Úvod do Logoterapie

Výskumná činnosť

Projekt APVV-15-0508 HIBER - Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore

Téma dizertačnej práce

Osobnostné premenné a pohyby očí ako psychopatologické markery a prediktory

Činnosť na fakulte

2016 - 2019 člen Akademického senátu UK

2014 - 2018 člen Akademického senátu FiF UK
2015 - 2017 predseda študentskej časti AS FiF UK
2015 - 2016 člen disciplinárnej komisie FiF UK

Členstvo v organizáciách

2017 - Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS)

2017 – American Psychological Association (APA)

2016 - 2017 Association for Psychological Science (APS)


Pracovné skúsenosti

2004 - 2011 ATC-JR, s.r.o. - manažér pre obstarávanie a komunikáciu
2004 - 2004 VÚB, a.s. - špecialista pre koordináciu pobočiek
2003 - 2004 STM Bratislava, s.r.o. - administrátor predaja
2001 - 2002 Hotel Tatra, a.s. - recepčný


Vzdelanie

2014 - 2016 FiF UK - odbor psychológia - Mgr. s vyznamenaním
2014 - 2017 FiF UK - doplnkové pedagogické štúdium
2011 - 2014 FiF UK - odbor psychológia - Bc. s vyznamenaním
1999 - 2002 V.O.Š. pri Hotelovej akadémii Ľ. W. v Piešťanoch - odbor manažment hotelov a cestovných kancelárií - absolventský diplom
1995 - 1999 Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - maturitná skúška

Odborné vzdelávanie

od 2016 - Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii)

júl 2018 - Cambridge Scholars Network (FOCL/European Leadership Forum)


Dobrovoľnícka činnosť

od 2013 - Bratská jednota baptistov - práca s mládežou, pastorálne poradenstvo
2007 - 2017 Mládež pre Krista - Slovensko, o. z. - pastorálne poradenstvo, organizácia festivalu CampFest
2002 - 2013 Evanjelická cirkev metodistická - pastorálne poradenstvo, členstvo v orgánoch farnosti, práca s mládežou
1999 - 2001 Detská misia, o. z. - práca s mládežou