Máthé Róbert

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: klinická psychológia
Kontakt: psychoprof@psychoprof.sk (preferovaná), robert.mathe@uniba.sk
Miestnosť: 408/klapka 2338
Zaradenie: odborný asistent


Dátum narodenia: 20. 6. 1952
Adresa pracoviska: Ernestova bašta 2, 940 62 Nové Zámky
e-mail: psychoprof@psychoprof.sk
1976 – ukončené štúdium psychológie na FF UK v Bratislave.

1985 – PhDr.
2005 – PhD.
1976 – 1985 – vedúci  oddelenia klinickej psychológie v Psychiatrickej liečebni vo Veľkom Záluží.
1985 – 1994 – vedúci psychologického laboratória NsP v Nových Zámkoch.
1994 – doposiaľ – prevádzkovateľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia – klinicko psychologické a dopravno psychologické pracovisko v Nových Zámkoch, odborný garant.
1994 – 1997 Hlavný odborník MZ SR pre klinickú psychológiu
1997 – doposiaľ – odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave.
2003 – 2015 – odborný asistent Katedry psychológie UKF v Nitre
2007 – doposiaľ – konateľ neštatátneho zdravotníckeho zariadenia PsyRM, spol. s r. o. v Nových Zámkoch – klinicko psychologické a dopravno psychologické pracovisko.
Počnúc rokom 1980 – súdny znalec MS SR v odbore psychológia, odvetvie klinická psychológia dospelých, dopravná psychológia a psychológia sexuality.
Od roku 2013 spoluzakladateľ, spoločník a konateľ Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r. o.
Od roku 1980 doposiaľ člen výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS, t. č. jej vedecký tajomník a vedúci redaktor odborného časopisu Sexuológia/Sexology. Ocenený medailami Slovenskej lekárskej spoločnosti za vedecký prínos – rok 2002 bronzová medaila, rok 2005 – strieborná medaila, rok 2012 – zlatá medaila.

Najvýznamnejšie publikácie
Máthé, R.: Klinická psychodiagnostika – individuálny prístup ku klientovi. In: Heretik, A., Heretik, A. a kol.: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2016.
Máthé, R.: Psychologická sexuológia. In: Heretik, A., Heretik, A a kol..: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2016.
Máthé, R.: Etika v psychologické sexologii. In: Weiss, P., Ed: Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 2011.
Máthé, R.: Vydanie lekárskeho posudku na spôsobilosť držania a nosenia zbrane a streliva. In: Mgr. Ivana Dodoková, MUDr. Mário Moro, Ed.: Poradca súkromného lekára. Bratislava: Raabe, 2009.
Máthé, R.: Vyzývacie charakteristiky Rorschachovských tabuliek. In:Telerovský, R., Čermák, I., Eds.: Rorschach a projektivní metody, 4/2009, Monografická série České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Praha: Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody & Psychoprof.