Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lišková Jana

Tituly: Mgr.
Zameranie: Pracovná psychológia
Kontakt: jana.liskova@uniba.sk
Miestnosť: veža
Zaradenie: postgraduálny študent


VÝUČBA NA KATEDRE
Organizačná a pracovná psychológia
Personálny manažment
Metódy riadenia HR

ZAMERANIE
Pracovná psychológia
Leadership
Facebook a partnerské vzťahy
Sociálne siete

VZDELANIE
2016 –  
Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, doktorandské štúdium – Pracovná psychológia (PhD.)
2015 – 2013
Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, magisterské štúdium – Psychológia 
2013 – 2010  
Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, bakalárske štúdium – Psychológia 
2010 – 2006
Gymnázium Myjava 

Kurzy a školenia
Využitie psychológie vo výberovom procese I. modul
Využitie psychológie vo výberovom procese II. modul 

Študijné úspechy
Cena Rektora za vynikajúcu diplomovú prácu
Akademická pochvala za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole 
1. miesto - katedrová konferencia ŠVOČ – 2011
1. miesto - celoštátna ŠVOK – XIII. ročník celoslovenských študentských psychologických dní – 2012
1. miesto - medzinárodná ŠVOK – XII. ročník medzinárodných študentských psychologických dní –2012
3. miesto - katedrová konferencia ŠVOČ – 2014 

Povinná odborná prax
Júl 2014 –  Povinná odborná prax – Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied,
                 Bratislava – participácia na zbere a analýze dát pre grantovú úlohu VEGA č. 2/0154/13
                Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní.
Júl 2013 –  Povinná odborná prax – Recruitment & Developium – participácia na procese recruitingu.

Členstvo vo vedeckých grantoch

VEGA 1/0273/18 - Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2017 –2018
Pixel Federation
HR Partner

-          Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov
-          Hodnotenie
-          Psychodiagnostika
-          Pracovný psychológ

2017 – 2015
Mayako s.r.o.
Junior Consultant
-          psychodiagnostika uchádzačov
-          vyhotovanie odborných posudkov
-          poskytovanie spätnej väzby uchádzačom
-          obsahová a grafická príprava občasníka Dobrý výber
-          príprava školení

 

Členstvo v odborných organizáciách
Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV