Dančík Daniel

Tituly: Mgr., BSc. (Hons)
Zameranie: Klinická psychológia
Kontakt: dancik1@uniba.sk
Miestnosť: veža
Zaradenie: postgraduálny študent


Výučba na katedre:

Klinická psychológia


 Téma dizertačnej práce

Využitie "experience sampling method" v procese klinickej diagnostiky a intervencie.


Vzdelanie

 

Trvanie

September 2018 - trvá

Názov školy

Univerzita Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Študijný program

Klinická psychológia (PhD.)

 

 

Trvanie

September 2016 – Jún 2018

Názov školy

Univerzita Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Študijný program

Psychológia (Mgr.)

 

 

Trvanie

September 2012 – Jún 2016

Názov školy

Trnavská Univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Študijný program

Psychológia (Bc. externe)

 

 

Trvanie

September 2007 – jún 2010

Názov školy

Canterbury Christ Church University, North Holmes Road, Canterbury
Kent, CT1 1QU Anglicko

Študijný program

Business Computing (Manažment a Programovanie)

 

 

Trvanie

September 1999 – jún 2007

Názov školy

Gymnázium Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

 

Osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka