Burčík Vladimír

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: pracovná psychológia
Kontakt: vladimir.burcik@uniba.sk
Miestnosť: 405/klapka 2351
Zaradenie: odborný asistent


 Vzdelanie a kvalifikácia:

•             Filozofická fakulta UK, odbor psychológia, 1972


•             PhDr.: 1982


•             CSc.: 1994


•             adjunct professor, RMU, Pittsburgh, 2009

Pedagogické aktivity

Filozofická fakulta UK v Bratislave (od 1989  )
Osobnosť  firmy

Vizuálna gramatika

Rozvoj vizuálnej gramotnosti  

Sociálno psychologický výcvik – Komunikácia v situácii predaja

Sociálno psychologický výcvik – Vyjednávanie

Vysoká škola výtvarný umení v Bratislave (1989-2000)
Psychológia v dizajne

Robert Morris University, Pittsburgh, Pennsylvania (od 2009 )

Blended learning and fully online courses:
MBA Course Corporate Identity and Branding
Information Design
Global, Economic, Social and Ethical Issues in Computing  

Inštruktor a člen konzorcia Európskej Virtuálnej Akadémie (EVA, https://www.evaonlinecourses.<wbr />eu )

Medzinárodné projekty

Zodpovedný riešiteľ projektu “ Centrum slovenského jazyka v USA” spoločný projekt FiFUK a California University of Pennsylvania www.csj.sk, www.myslovak.sk

Aktívna účasť na konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí (počty):

a)      doma: 33                              

b)     v zahraničí: 22

Odborné aktivity

Viceprezident European, Consultants Unit, prvého celoeurópskeho združenia firemných poradcov založeného v Starnbergu pri Mníchove 1988 https://www.ecu-online.org/

Národný expert pre World Summit on information Society Award a člen jury https://www.worldsummitawards.org/

Rooney International Visiting Scholar (USA)

Členstvo v redakčných radách, vedeckých organizáciách:


člen Advisory Board, Journal on Images and Culture, vjic.org

Člen Európskej akadémie digitálnych médií, 1999

Ocenenia

Veľká medaila Svätého Gorazda (2013)

 

WWW stránky: www.ilearn.sk 


Výučbové portály

Systém riadenia výučby: https://iddesign.ilearn.sk

Virtuálna výučbová miestnosť: www.iddesign.sk

Systém riadenia microlearning výučby: https://ilearn.knowledgefox.net

Microlearningová výučba pre mobilné zariadenia – aplikácia iLearn.sk dostupná v Apple Store a Google Play