Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Brezina Ivan

Tituly: PhDr. PhD.
Zameranie: sociálna psychológia
Kontakt: ivan.brezina@uniba.sk
Miestnosť: 406
Zaradenie: odborný asistent (úväzok)


Výučba na katedre: 
- Sociálna psychológia 
- Kvalitatívna metodológia v psychológii
- Medzikultúrna psychológia

Základný životopis: 
Okrem výskumnej (CSPV - ÚEP SAV) a pedagogickej činnosti pracujem ako pozorovateľ Európskej Komisie (Foreign Policy Instrument), ktorú som dlhodobo zastupoval v politickom/diplomatickom kontexte mnohých krajín Latinskej Ameriky v priebehu posledných 12 rokov. Ako expert, koordinátor a konzultant som mal tiež možnosť pracovať na viacerých misiách v Afrike (European External Action Service), na Balkáne (OSCE), Kaukaze (EAFJD), či v spolupráci so slovenským neziskovým sektorom (Človek v ohrození, Divadlo bez domova).  

Vybrané publikácie:

Hřebíčková, M., Graf, S., Tegdes, T., Brezina, I. (2017). We are the opposite of you! Mirroring of national, regional and ethnic stereotypes. In Journal of Social Psychology, 2017, vol., no., p. 1-17. ISSN 0022-4545. Published online. (1,203 – IF2015).

Daniel, E., Bilgin, S.A., Brezina, I., Strohmeier, C.E., Vainre, M. (2015). Values and helping behavior: A study in four cultures. International Journal of Psychology. Vol. 50, no. 3, ISSN 0020-7594. (1,778 – IF2015).

Brezina, I., Oudenhoven, J.P. (2012). Do national  cultures or religions shape conceptions of wisdom? Studia Psychologica: international journal for research and theory in psychological sciences. - ISSN 0039-3320. - Vol. 54, no. 4 (2012), (0.197 - IF2011).

Brezina, I. (2011). Unfolding intuition - Zen traditon in cognitive psychology lenses. Studia Psychologica: international journal for research and theory in psychological sciences. - ISSN 0039-3320. - Vol. 53, no.  2, (0.254 - IF2010).

Brezina, I., Ritomský, A. (2010). Opinions of Culturally Diverse Sample of Asians on Wisdom. Sociológia - Slovak Sociological Review: časopis pre otázky sociológie. - ISSN 0049-1225. - Vol. 42, no. 6 (2010), (0.140 - IF2009).