Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Blahunková Silvia

Tituly: Mgr.
Zameranie: všeobecná psychológia
Kontakt: silvia.mlyncekova@uniba.sk
Miestnosť: 410, Laboratórium psychofyziológie
Zaradenie: postgraduálny študent


Výučba na katedre:

Všeobecná psychológia I. a II. - vedenie seminárov

Psychofyziológia

 

Téma dizertačnej práce:

Analýza psychofyziologických ukazovateľov v strese a možnosti ich optimalizácie

 

Vzdelanie:

Od 2016 – postgraduálne štúdium na FiF UK, odbor klinická psychológia      
2014 – 2016 – Katedra psychológie FiF UK, Bratislava - magisterský stupeň
2011 – 2014 – Katedra psychológie FF UCM, Trnava - bakalársky stupeň
2007 – 2011 – Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

 

Hlavná grantová činnosť:

Spoluriešiteľka APVV grantu: "Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií", 2018-2022.

Spoluriešiteľka grantu VEGA: "Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok.", 2017-2020.

Spoluriešiteľka grantu KEGA: "Rozvoj a inovácia vzdelávania biopsychológie na Slovensku.", 2017-2019.

Riešiteľka grantu UK pre mladých: UK/388/2018 "HRV feedback u jedincov vulnerabilných na stres", 2018

 

Odborné vzdelávanie:

2018 – Autogénny tréning I. základný stupeň

2017 – 2018 - Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

 

Pracovné skúsenosti:

Od 2018 – RTVS – analytička výskumu

2017 – 2018 – Gymnázium sv. Uršule – učiteľka psychológie

2015 – 2016 – Soitron - Test Center Administrator