Členovia/Members

Zoznam

prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Katedra politológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2085
00 421 2 59 24 41 94

Mgr. Branislav Dolný, PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2089

Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M215
+421 2 9013 2094
02/592 44 528

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Katedra politológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2093

prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Katedra politológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2087

doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Katedra politológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2095

M. A. Samuel Spáč, PhD.

Katedra politológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
[1] 2