Členovia/Members

Zoznam

prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Katedra politológie,
profesor
+421 2 9013 2085
00 421 2 59 24 41 94

Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent
M215
+421 2 9013 2094
02/592 44 528

Mgr. Veronika Jursová Prachárová, PhD.

Katedra politológie, APVV-21-0484
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Katedra politológie,
docent
+421 2 9013 2093

M. A. Viliam Ostatník, PhD.

Katedra politológie, APVV-21-0404
vedecký (výskumný a vývojový ) zamestna
[1] 2