Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia/Members

Zoznam

Mgr. Pavol Baboš PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2091

prof. M. Phil. Jozef Bátora PhD.

Katedra politológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2085
00 421 2 59 24 41 94

Mgr. Branislav Dolný PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2089

Mgr. Zsolt Gál PhD.

Katedra politológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M215
+421 2 9013 2094
02/592 44 528

doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.

Katedra politológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2093

M. A. Martin Kovanič Ph.D.

Katedra politológie, APVV-16-0389
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Marta Králiková

Katedra politológie, APVV-17-0464
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane