Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Od roku 1990 sa na katedre riešia každý rok výskumné úlohy – granty VEGA a KEGA.

PROJEKTY VEGA

2011-2014

VEGA 1/0152/11  Slovenská encyklopédia edukačných vied

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

 

2010-2011

VEGA 1/0205/10  Inštitucionálny starostlivosť o deti od narodenia do toch rokov

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

 

2011-2014

VEGA 1/0152/11  Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a implementáciu inovačných zmien v slovenskej škole

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

 

2003-2005

VEGA 1/0083/03  Kvalita života a možnosti pedagogiky

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.

 

2001-2003

VEGA 1/8004/11  Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva, sporné termíny pedagogiky a andragogiky a ich definície

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

 

2000-2002

VEGA 1/0022/00  Rozvoj výchovy a vzdelanosti pre poznatkovo fundovanú spoločnosť

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Emília KRATOCHVÍLOVÁ, CSc.

 

1997-1999

VEGA 1/4093/97  Transformácia školy v podmienkách pluralitnej spoločnosti

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc.

 

1994-1996

VEGA 1/1353/94  Škola v procese spoločenských zmien

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

 

1991-1993

VEGA 1/991109/91-93  Humanizácia výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

 

 

 

PROJEKTY KEGA

2000-2002

KEGA 11/2000 Étos a európska dimenzia kreativizácie mravnej identity osobnosti

Zodpovedný riešiteľ: prof. PaeDr. PhDr. Martin ŽILÍNEK, CSc.

 

1997-1999

KEGA 168/96 Školská pedagogika

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ. CSc.

 

1996-1998

KEGA 1202/96 Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchove

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. ŠTefan ŠVEC, CSc.