Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Poštová adresa:

Katedra pedagogiky a andragogiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
814 99 Bratislava

 

Sekretariát oddelenia Pedagogiky:

PhDr. Eva Fulöpová, CSc.

Gondova 2, II. posch., č.d. G 200
Tel.: 02/59339121
E-mail: eva.fulopovauniba.sk

        

Úradné hodiny sekretariátu pedagogiky:

Pondelok - Utorok: 8,30-14,30
Streda - Štvrtok: 8,30-12,30

E-mail: kped@uniba.sk

 

Sekretariát oddelenia Andragogiky:

Phdr. Elena MÁLIKOVÁ

miestnosť G246/2, Gondova 2, 2. poschodie
tel.: +421-2-59339136
email: elena.malikovauniba.sk

 

Úradné hodiny sekretariátu andragogiky:

Pondelok - Štvrtok   10,30 - 13,00 hod.