Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

PROFESORI

prof. PhDr. Mária POTOČÁROVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 204

Konzultačné hodiny: Streda 11,00-13,00

Telefón: +421 2 9013 2237

Email: maria.potocarovauniba.sk

 

Odborné zameranie

  • rodinná výchova, sociálne limity vo výchove

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť


 

 

DOCENTI

doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc. - vedúca katedry pedagogiky a andragogiky

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 200/a

Konzultačné hodiny: Streda: 11,00-12,00

Telefón:  +421 2 9013 2316

Email: zlatica.bakosovauniba.sk

 

Odborné zameranie

  • pedagogika, sociálna pedagogika

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Curriculum

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. - koordinátorka programu Erasmus+

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 202

Konzultačné hodiny: Utorok: 10,00-12,00

Telefón: +4212 9013 2237

Email: maria.matulcikova@uniba.sk

 

Odborné zameranie

  • všeobecná didaktika, alternatívne školstvo, školský manažment

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Curriculum

 

 

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 203

Konzultačné hodiny: Štvrtok: 11,00-12,30

Telefón: +421 2 9013  2328

Email: luboslava.sejcova@uniba.sk

 

Odborné zameranie

  • pedagogické poradenstvo

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Curriculum

 

 

ODBORNÍ ASISTENTI

PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 201

Konzultačné hodiny: Pondelok: 13,00-14,00

                                    Utorok:     11,00-12,00

Telefón +421 2 9013 2330

Email: silvia.tuoekova.doncevova@uniba.sk

 

Odborné zameranie

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Mgr. Martin Droščák, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 203

Konzultačné hodiny: Pondelok: 16,00-17,30

Telefón: +421 2 9013 2320

Email: martin.droscakuniba.sk

 

Odborné zameranie

  • pedagogická diagnostika, všeobecná didaktika

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana HRĆAN- tajomníčka katedry, študijný poradca

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 203

Konzultačné hodiny: Streda: 12,30-14,00

Telefón: +421 2 9013 2320

<output>02/59339477</output>

<output>02/59339477</output>

<output></output>

Email: zuzana.huravikuniba.sk

 

 

PhDr. Darina Dvorská, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 203

Konzultačné hodiny: Utorok: 08,00-10,00

Telefón+421 2 9013 2328

Email: darina.dvorska@uniba.sk

 

Odborné zameranie

  • metodológia pedagogických vied, pedagogická diagnostika, pedagogická komunikácia

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. - koordinátorka DPŠ

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Č. dverí: G 204

Konzultačné hodiny: Utorok: 13,00-15,00

Telefón: +421 2 9013 2237

Email: janka.medvedovauniba.sk

 

Odborné zameranie

  • dejiny školstva a pedagogiky, didaktika pedagogiky, teoretické základy výchovy, dejiny výchovy a vzdelávania dospelých, súčasné pedagogické teórie, metodológia pedagogického výskumu

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť