Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát:

Phdr. Eva Fülöpová, CSc. - momentálne PN

Gondova 2, II. posch., č.d. G 200
Tel.: +421 2 9013 2179
E-mail: eva.fulopova@uniba.sk

       

Poštová adresa:

Katedra pedagogiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
814 99 Bratislava

 

Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok - Utorok: 8,30-14,30
Streda - Štvrtok: 8,30-12,30

E-mail: kped@uniba.sk