Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúca katedry pedagogiky a andragogiky:
doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.


Sekretárka oddelenia pedagogiky: PhDr. Mária BARANOVÁ
Sekretárka oddelenia andragogiky: PhDr. Elena MALÍKOVÁ 

 

ODDELENIE PEDAGOGIKY

Profesori
prof. PhDr. Mária POTOČÁROVÁ, PhD. - garantka učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov Univerzity Komenského, garantka odboru pedagogika (Mgr.)

Docenti
doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc. - vedúca oddelenia pedagogiky
doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. - koordinátorka ERAZMUS+
doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.

Odborní asistenti
PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD.
Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.
Mgr. Miriama HRUBÁ, PhD.
Mgr. Barbora JASLOVSKÁ, PhD.
Mgr. Janka ŠTULRAJTEROVÁ, PhD.
- koordinátorka DPŠ
PhDr. Bibiána TIMKOVÁ, CSc. - študijný poradca

Doktorandi\
Mgr. Zuzana HURAVIK
- tajomníčka oddelenia pedagogiky

 

ODDELENIE ANDRAGOGIKA

Docenti
doc. PhDr. Petronela LAUKOVÁ, PhD- študijný poradca
doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.
 - vedúci oddelenia andragogiky

Odborní asistenti
PhDr. Eva DENCIOVÁ, PhD.

PhDr. Veronika KITOVÁ - MAZALÁNOVÁ, PhD.

Mgr. Klaudius ŠIHLÁR, PhD.

PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.