Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Pracovníci katedry sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti orientujú na riešenie aktuálnych problémov a potrieb teórie a praxe edukácie dospelých. Výsledky výskumu prezentujú na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, uverejňujú v domácich i zahraničných publikáciách a periodikách ako napr. ACTA ANDRAGOGICA, Vzdelávanie dospelýchAndragogická revue a i.