Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra pedagogiky a andragogiky / Oddelenie andragogiky

Sekretariát:

PhDr. Elena Malíková
miestnosť G246/2, Gondova 2, 2. poschodie
tel.: +421-2-59339440
email: elena.malikovauniba.sk

 

Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok - Štvrtok   10:30 - 13:00 hod.

 

Poštová adresa:

Katedra pedagogiky a andragogiky

Oddelenie andragogiky

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava

 

Slovenská republika