Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veronika Kitová - Mazalánová

PhDr. Veronika Kitová - Mazalánová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Tajomníčka oddelenia

 

E-mail             veronika.mazalanova@uniba.sk

Telefón          02/59339345

Miestnosť     G246/1

Konzultačné hodiny   Streda 12:30 - 13:30


Kurzy:

1.       Andragogická psychológia

2.       Andragogické poradenstvo

3.       Andragogicko psychologický výcvik

4.       Biodromálna psychológia pre andragógov

5.       Osobnostné a rodinné poradenstvo

6.       Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní dospelých

7.       Psychológia osobnosti

8.       Sociálna psychológia dospelých

9.       Sociálno- psychologický výcvik pre andragógov

10.    Všeobecná psychológia