Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veronika Kitová - Mazalánová

PhDr. Veronika Kitová - Mazalánová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

 

E-mail             veronika.mazalanova@uniba.sk

Telefón          +421 2 9013 2324

Miestnosť     G 202b

Konzultačné hodiny   (materská dovolenka)


Kurzy:

1.       Andragogická psychológia

2.       Andragogické poradenstvo

3.       Andragogicko psychologický výcvik

4.       Biodromálna psychológia pre andragógov

5.       Osobnostné a rodinné poradenstvo

6.       Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní dospelých

7.       Psychológia osobnosti

8.       Sociálna psychológia dospelých

9.       Sociálno- psychologický výcvik pre andragógov

10.    Všeobecná psychológia