Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Klaudius Šilhár

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovakia

Miestnosť č.: G 201

Telefón: +421 2 9013 2325

Email: klaudius.silharuniba.sk

Konzultačné hodiny     Streda: 10:00 – 11:00


Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. pôsobí v oblasti edukácie dospelých od roku 2000, zameriava sa na profesijnú andragogiku resp. kvalitu vo vzdelávaní dospelých. Členom Katedry andragogiky je od roku 2011.


Kurzy:

1.stupeň

Základy andragogiky (aj v anglickom jazyku)

Ekonomika vzdelávania

Profesijná andragogika (aj v anglickom jazyku)

Seminár k záverečnej práci

Celoživotné učenie sa (aj v anglickom jazyku)

Vekový manažment

 

2. stupeň

Prípadové štúdie z profesíjnej andragogiky

Manažment vzdelávania v organizáciách

Základy personalistiky

Personálny manažment

Poradca age managementu

Mikroekonomika pre andragógov

Marketing vo vzdelávaní dospelých

Príprava europrojektov pre andragógov (aj v anglickom jazyku)

Seminár k diplomovej práci


Iné aktivity:

 

V rámci aktivít zameraných na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax čerpá z projektových a pracovných skúseností mimo katedry, ako napríklad: Akadémia vzdelávania (2000 – 2003 / manažér vzdelávania, 2004 – 2012 / riaditeľ Centra programov), die Berater Slovensko, s.r.o (2012 – 2014 / Project Manager), TREXIMA Bratislava, s.r.o. (2014 – 2016 / expert úseku trhu práce a ľudských zdrojov), ŠIOV - EPALE (2018 - / odborný zamestnanec odboru európskych politík)

Aktuálne projekty:  

EU Programme 

Year

Project Identification or Contract Number

Applicant/Beneficiary Name

ESF

2019-2021

Sektorovo riadené inovácie

Trexima Bratislava, Slovakia

E+ KA2

2019- 2021

Innovative Work-Life Balance Tools to Promote Equality of Men and Women

AOA, Czech republic

E+ KA2

2017-2020

Age Management 

AIVD, Slovakia

E + KA2

2018-2021

FutureLab AE 

Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente, France

ESF

2018-2020

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Academia Istropolitana Nova, Slovakia

EaSI

2019-2020

Blueprints for basic skills development in Slovakia

SIOV, Slovakia

 

 Ukončené medzinárodné projekty:

člen medzinárodného riešiteľského tímu projektov

 • European InfoNet Adult Education, LLP GRU GAM (2015)
 • Project Actors Community in Europe, LLP KA4 (2015)
 • Grow Entrepreneurship Potential in VET Institutions, LLP LdV TOI (2015)
 • Skills Training for Effective Practice, Erasmus+ – KA2: Co-operation for Innovation and Exchange of Good Practices (2015)
 • Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní, Erasmus+ KA2 (2015)
 • Career guidance and counselling – basis for a better future, LLP LdV TOIn (2015)
 • Regional Networking for Adult Learning in Europe, LLP GRU GAM (2014)
 • ITSM4SME, LLP LdV TOI (2014)
 • Innotrain IT, Central Europe (2013)
 • Increasing quality of FET educational and certification system, LdV TOI (2013)
 • OECD: PIAAC - Programme for International Assessment of Adult Competencies (do marca 2010)
 • IBAK – Identification, validation and recognition of informally acquired competences, GRU LLP (do 2010)
 • Odborný garant projektu IS EQUAL – “Rozvoj miestneho ľudského potenciálu formou vzdelávacích aktivít vo viazanosti na rozvoj cestovného ruchu v regióne“, (2006 – 2007)
 • Managing Quality in Adult Education in Europe, LdV LLP (2006)
 • Socrates Programme Grundtvig II: Methoden zur Identifikation formell und informell erworbener Kompetenzen, (do roku 2005)
 • Koordinátor projektu: “Lifelong learning week in Slovakia” Socrates Programme, Accompanying Measures, (do roku 2004)
 • Koordinátor projektu: “Cross-border network of adult education, Slovak-Austrian border ” Phare CBC project, Program: SK 0017 0401 0031, (do roku 2003)

 
Ukončené domáce projekty:

 • člen riešiteľského tímu projektu „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce“ (do roku 2009)
 • člen riadiaceho výboru Programu celoživotného vzdelávania (2013)
 • člen medzirezortnej komisie na koordináciu vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy (do 2012)
 • člen akreditačnej komisie Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR (do roku 2009)
 • člen riešiteľského tímu projektu Bilančná diagnostika uchádzačov o zamestnanie, ESF (2008)
 • národný reprezentant programu Xpert European Computer Passport (do roku 2006)
 • Manažér projektu JPD NUTS II - BA Cieľ 3- “Vzdelávaním zamestnancov k prosperite”, (2006-2007)
 • Manažér projektu MDPT SR - „Vzdelávanie v informačných  a komunikačných technológiách pre ženy na materskej dovolenke a ženy so zdravotne postihnutým dieťaťom“, (do roku 2006)