Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

 

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedúci oddelenia andragogiky

 

E-mail                                                  julius.matulcik@uniba.sk

Telefón                                                 02/59339443

Miestnosť                                            G246/2


Publikačná činnosť                              Zoznam publikácií


Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Študijný poradca

 

E-mail                                                  petronela.laukovauniba.sk

Telefón                                                 02/59339441

Miestnosť                                            G246/4


Publikačná činnosť                              Zoznam publikácií


PhDr. Veronika Kitová - Mazalánová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Tajomníčka oddelenia andragogiky

 

E-mail                                                   veronika.mazalanovauniba.sk

Telefón                                                 02/59339345

Miestnosť                                            G246/1


Publikačná činnosť                               Zoznam publikácií


PhDr. Eva Denciová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

odborný asistent vysokej školy

 

E-mail                                                  eva.denciovauniba.sk

Telefón                                                 02/59339345

Miestnosť                                            G246/1


Publikačná činnosť                              Zoznam publikácií


PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

odborný asistent vysokej školy

koordinátor mobilít Erasmus+

 

E-mail                                                   lea.sirovauniba.sk

Telefón                                                 02/59339442

Miestnosť                                            G246/5


Publikačná činnosť                               Zoznam publikácií


Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

odborný asistent vysokej školy

 

E-mail                                                  klaudius.silharuniba.sk

Telefón                                                 02/59339441

Miestnosť                                            G246/4


Publikačná činnosť                               Zoznam publikácií