Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Február 2020

 

Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020


Podrobné informácie k záverečným prácam


Komunikácia s hendikepovanými dospelými

Interaktívne vyučovanie kurzu "Komunikácia s hendikepovanými dospelými" (3.roč., andragogika) realizované v spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska. foto


Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v spolupráci s našou katedrou usporiadala dňa 29.11.2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. Hlavným cieľom konferencie bolo monitorovať súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe a podnety z medzinárodných výskumov. Viac informácií..Fotogaléria


Konferencia Age Management

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spolu s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadali medzinárodnú konferenciu v rámci Týždňa celoživotného učenia 2019, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok dňa 24. októbra 2019 v priestoroch hotela Matyšák v Bratislave. Viac informácií o projektehttps://www.facebook.com/pg/tyzdencelozivotnehoucenia/photos/?tab=album&album_id=1984254694994383


Prínos významných osobností ku konštituovaniu a rozvoju andragogiky

Medzinárodná vedecká konferencia výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých sa uskutočnila 11. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzal dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.  Pozvánka / Fotogaléria


Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí

Pozrite si slovenskú verziu Manifestu, ktorú Regina Ebner, generálna tajomníčka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) spolu s Klaudiom Šilhárom, prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD / FiF UK) odovzdali Martine Lubyovej, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania schválila vláda SR

Na základe diskusií v pracovných skupinách bola pripravená revidovaná verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorá pozostáva z úloh obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády, z autorského dokumentu „Učiace sa Slovensko“, zo Správy o stave školstva z roku 2013, ďalších relevantných dokumentov a materiálov v predmetnej oblasti, ako aj verejnej diskusie a pripomienkovania zo strany ústredných orgánov štátnej správy, verejnosti, stavovských a profesijných organizácií a expertov, po vyhodnotení a čiastočnom zapracovaní pripomienok. 


Ako na obojstrannú diplomovku a iné triky

ako je to s okrajmi v záverečných prácach pri obojstrannej tlači? V tomto blogu nájdete podrobný návod, ktorý by vám mohol pomôcť.


Študuj andragogiku - odbor, v ktorom sa skvele uplatníš!

Absolventi andragogiky nachádzajú dobré uplatnenie predovšetkým ako pracovníci (manažéri, metodici) v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (HR), vo firemnom vzdelávaní, ako špecialisti v oblasti vzdelávania vo verejných, súkromných ako aj kultúrno-osvetových inštitúciách. V oblasti sociálnej práce ako sociálni pracovníci v úradoch práce, v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach. a pod. PRIHLÁŠKA


Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

Učebné texty pre študentov andragogiky od doc. PhDr. Petronely Laukovej, PhD.


Andragogické aspekty resocializácie

V aktuálnom 57. čísle časopisu Vzdelávanie dospelých odporúčame taktiež článok kolegyne Lei Szabovej-Šírovej zameraný na resocializáciu dospelých a jej (re)edukačné aspekty.


Vzdelávanie dospelých v Európe 2018 - pozrite si pohľad občianskej spoločnosti.V tejto publikácii EAEA nájdete informácie o Slovensku na strane 53.


Návrh odporúčaní UNESCO pre vzdelávanie dospelých berie do úvahy tri kľúčové oblasti vzdelávania dospelých: gramotnosť a základné zručnosti; ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj a vzdelávacie príležitosti k aktívnemu občianstvu.