Musicologica Istropolitana

Ročenka Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavná redaktorkaProf. PhDr. Marta Hulková, PhD.Musicologica Istropolitana 13

Editor: Jana Kalinayová-Bartová

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-8127-206-6

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk

 

 

 


Musicologica Istropolitana 12

Editori: Marcus Zagorski, Vladimír Zvara

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2016

ISBN: 978-80-223-4100-4

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk

 

 

 


Musicologica Istropolitana 10 - 11

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2011 - 2012

ISBN: 978-80-8127-084-0

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk

 

 

 


Musicologica Istropolitana 8 - 9

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2009 - 2010

ISBN: 978-80-89236-95-4

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk

 

 

 


Musicologica Istropolitana 7

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2008

ISBN: 978-80-89236-60-2

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk

 

 

 


Musicologica Istropolitana 6

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2007

ISBN: 978-80-89236-43-5

Dostupnosť: Nedostupné

 

 

 

 


Musicologica Istropolitana 5

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2006

ISBN: 978-80-89236-18-3

Dostupnosť: Nedostupné

 

 

 

 

 


Musicologica Istropolitana 4

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89236-12-X

Dostupnosť: Nedostupné
 

 

 


Musicologica Istropolitana 3

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2004

ISBN: 80-88982-93-6

Dostupnosť: Nedostupné

 

 

 

 


Musicologica Istropolitana 2

Editor: Marta Hulková

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2003

ISBN: 80-88982-80-4

Dostupnosť: Nedostupné

 

 

 

 

 


<output>V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologia@uniba.sk</output>

<output>V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologia@uniba.sk</output>

Musicologica Istropolitana 1

Editori: Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

Vydavateľ: STIMUL, Bratislava

Rok vydania: 2002

ISBN: 80-88982-62-5

Dostupnosť: Nedostupné