RNDr. Marek Žabka, PhD.

Marek Žabka vyštudoval matematiku (1998) a hudobnú vedu (2002) na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň tu v roku 2006 získal titul PhD. v odbore teória hudby. Akademický rok 2012/2013 strávil na Netherlands Institute for Advanced Study ako štipendista programu EURIAS. V roku 2008 prednášal v rámci Fulbrightovho programu na Yale University. Pôsobí ako člen edičnej rady amerického časopisu Journal of Mathematics and Music, v rokoch 2008 - 2012 Journal of Music Theory. Na katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pracuje ako odborný asistent, vyučuje hudobnoteoretické predmety, hudobnú analýzu a systematickú muzikológiu (akustika, psychológia, počítačom podporovaná muzikológia). Publikoval monografiu na tému matematickej hudobnej teórie a množstvo odborných článkov z oblasti muzikológie a matematiky, ktoré vyšli v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Marek Žabka má aj profesionálne skúsenosti mimo akademického prostredia ako projektový manažér vo sfére IT.

Publikácie

Monografie

Redakčné diela

Peer-Reviewed Papers