Mgr. Peter Dobšinský

Peter Dobšinský (*1994, Bratislava) študoval na Gymnáziu Hubenného v Bratislave a na Katedre muzikológie Univerzity Komenského. Taktiež sa venoval kompozícii pod vedením Mgr. Michala Baláža, PhD. Dlhodobo prispieva článkami, rozhovormi a recenziami do internetového portálu skjazz.sk, kde aktívne mapuje slovenskú a európsku jazzovú scénu v rámci významných medzinárodných festivalov. Príležitostne prispieval recenziami aj do Hudobného života. Zaoberá sa slovenským a európskym vývojom jazzu a špecializuje sa najmä na súčasný jazz a jeho aspekty. Okrem teoretického hľadiska sa zaujíma aj o prax a študuje jazzovú gitaru v rámci špecializácie na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pod vedením Mgr. Miroslava Zahradníka, PhD. Pod vedením Prof. Yvetty Kajanovej, PhD. pripravuje dizertačný projekt Kompozícia v slovenskom jazze, historické a teoretické aspekty.