Mgr. Patrik Sabo

Mgr. Patrik Sabo (*1992, Trnava) v roku 2015 s vyznamenaním a akademickou pochvalou absolvoval štúdium muzikológie na FiF UK v Bratislave, obhájením diplomovej práce Cink a jeho funkcia v hudobnej praxi 16. – 18. storočia (s ohľadom na územie Slovenska a strednej Európy), ktorá získala Cenu rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Na katedre muzikológie pôsobí od roku 2015 ako interný doktorand so špecializáciou na staršie európske dejiny hudby (predovšetkým 17. storočia) a historickú organológiu. Pracuje na dizertačnom projekte Podoby a premeny malého duchovného koncertu v repertoári a tvorbe na Slovensku v 17. storočí, pod vedením doc. PhDr. Jany Bartovej, PhD. Okrem štúdia sa venuje aj hudobnej publicistike a videoprodukcii.