Mgr. & Mgr. Ján Klíma

Ján Klíma (* 1987, Bratislava) študoval na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského, a na Katedre muzikológie tamže. Absolvoval stáže na Inštitúte muzikológie Jagelonskej univerzity v Krakove (2013) a na Ústave hudobnej vedy Univerzity Karlovej v Prahe (2015). Príležitostne prispieval do magazínu .týždeň, od roku 2011 pracuje pre Rádio Devín. Zaoberá sa slovenskou a americkou hudbou 19. až 21. storočia, reflexiou hudby v masmédiách, a hudbou subkultúr prelomu 20. a 21. storočia. Pod vedením doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD. pripravuje dizertačný projekt Interpretačný štýl a umelecký vývoj Fedora Freša.