Mgr. Jana Belišová, PhD.

Mgr. Jana Belišová, PhD. (1965) absolvovala v roku 1990  odbory etnológia a hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu na tému Piesňová kultúra Rómov na Slovensku a získala titul PhD. Od roku 2010 do roku 2019 pracovala v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave. Od roku 2019 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na hudbu Rómov, je iniciátorkou a riešiteľkou viacerých projektov. Výstupmi projektov Phurikane giľa (starodávne rómske piesne), Hojna nejna (tanečné rómske piesne), Karačoňa (rómske vianočné piesne), Odi kaľi mačkica (rómske detské piesne), Neve giľa (nové piesne), Šun, Devla, šun tu man (2015), AfterPhurikane (tvorivý dialóg medzi rómskymi a nerómskymi hudobníkmi a spevákmi), Phuterdo Ore (spoločný hudobný projekt nórskych hudobníkov z Kitchen Orchestra, rómskych hudobníkov zo Slovenska a Ivy Bittovej) sú antológie piesní, CD a  DVD nosiče, dokumentárne filmy, vedecké štúdie, koncerty, výstavy, články a prednášky. Je producentkou niekoľkých dokumentárnych filmov: Cigarety a pesničky (2010), Zvonky šťastia (2012) a Ťažká duša (2017), 25 dokumentačných videí Šilalo paňori (2017) a odbornou poradkyňou pri filmoch Cigán (M. Šulík), Sherlock Holmes (G. Ritchie), Černá srdce (…zem není gulatá) (B. Rychlík), Návrat bocianov (M. Repka). Prikláňa sa k antropologickému smeru v etnomuzikológii a zameriava sa na témy, ktoré stoja na pomedzí viacerých odborov, ako je audiovizuálna etnomuzikológia, urbánna etnomuzikológia, aplikovaná etnomuzikológia, spolupracuje s neziskovými organizáciami. Je členkou International Council for Traditional Music (ICTM), študijných skupín Music and Minorities a Audiovisual Ethnomusicology.