Mgr. Filip Majerský

Filip Majerský (*1995, Bratislava) absolvoval slovensko-anglické bilingválne štúdium na Gymnáziu Bilíkova v Bratislave.  Bakalársky a magisterský stupeň vyštudoval na Katedre muzikológie Univerzity Komenského v Bratislave. Od detstva sa venuje hre na hudobné nástroje. V rámci základnej umeleckej školy absolvoval hru na zobcovú flautu, klavír, klarinet a venuje sa aj hre na bicie nástroje. Zaoberá sa hlavne hudobnou psychológiou, vplyvom hudby na jedinca a chytľavosťou hudby, resp. fenoménom ušných červov, na ktorý sa zameriaval vo svojej bakalárskej i magisterskej práci. Pod vedením Prof. Yvetty Kajanovej, PhD., pripravuje dizertačný projekt na tému Tvorivosť, stereotypy a syndróm ušných červov pri percepcii hudby, v ktorom sa zaoberá hlbšou analýzou spomínaného javu ušných červov.