Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

(1980, Michalovce). Po ukončení gymnázia študoval v rokoch 1999 – 2002 na Konzervatóriu v Košiciach odbor dirigovanie (J. Drietomský) a klavír (L. Kojanová). V rokoch 2002 – 2007 študoval dirigovanie na VŠMU v Bratislave (O. Lenárd, P. Feranec), pričom zároveň navštevoval FiF UK - odbor Hudobná veda (2002 – 2004). Od sezóny 2006/2007 pôsobí ako korepetítor a dirigent v SND. Už počas štúdia spolupracoval ako korepetítor s mnohými zborovými telesami i s poprednými opernými sólistami.