Mgr. Adriana Grešová

Adriana Grešová (*1991, Liptovský Mikuláš) študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. V roku 2011 nastúpila na štúdium muzikológie na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa prevažne staršími dejinami cirkevnej hudby na Slovensku so zameraním na hymnologický výskum. Dlhodobejšie sa venuje výskumu spevníka Cithara Sanctorum (1636) Juraja Tranovského. Pod vedením prof. PhDr. Marty Hulkovej, PhD. pripravuje dizertačný projekt Evanjelické spevníky na území Slovenska v 17. storočí. Príležitostne tiež prispieva textami do viacerých periodík.