Štúdium

Profil absolventa Katedry marketingovej komunikácie

Absolventi štúdia marketingovej komunikácie nachádzajú široké pracovné uplatnenie vo všetkých odvetviach a na mnohých pozíciách.

Najčastejšie  sa stávajú pracovníkmi reklamných agentúr a agentúr poskytujúcich služby public relations. Mnohí zakladajú vlastné agentúry. Vrámci hodnotenia mesačníka  Stratégie o najkreatívnejší a najefektívnejší propagačný  prostriedok sa naši absolventi pravidelne umiestňujú na popredných miestach a získavajú aj ocenenia na súťaži o najkreatívnejšu reklamu na Slovensku na reklamnom festivale Zlatý klinec. Absolventi katedry marketingovej komunikácie zastávajú aj posty v marketingových a PR oddeleniach komerčných i nekomerčných organizácií, v nadáciách a iných organizáciách 3. sektora, vo výskumných agentúrach a v mediálnych inštitúciách - vydavateľstvách a rozhlasových resp. televíznych organizáciách, aj v štátnej správe a samospráve. Podobne sa absolventi uplatňujú vo funkciách hovorcov najrôznejších typov organizácií.

S rozvojom trhovej ekonomiky všeobecne neustále rastie význam a celkový objem komunikačných aktivít všetkých typov organizácií, a preto možno odôvodnene predpokladať, že bude rásť aj záujem praxe o príslušných odborníkov, vrátane odborníkov na marketingovú komunikáciu.