Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny LS 2016/2017

 

Meno a priezvisko

Deň

Konzultačné hodiny

Pavel Horňák

pondelok

11.30 – 13.30 hod.

Vlasta Konečná

utorok

10.00 – 12.00 hod.

Eva Vopálenská

streda

13.15 – 14.15 hod.

Milan Banyár

pondelok

12.20 – 14.20 hod.

Tomáš Šula

štvrtok

nepárny dle dohody

Tatiana Deptová

utorok

10.00 - 12.00 hod.

Peter Uličný

streda

10.30 – 12.30 hod.

Gabriela Kosibová

pondelok

10.40 – 12.40 hod. 

Hubert Kaffka

piatok

10.00 – 12.00 hod.

Filip Púchovský

utorok

09.40 – 10.40 hod.