Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

Meno a priezvisko Deň Konzultačné hodiny
Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD.  Pondelok 11.30 – 13.30 hod.
PhDr. Milan Banyár, PhD.  Pondelok 13.00 – 15.00 hod.
Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. Utorok 10.00 – 14.00 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.  Pondelok  14.00 – 16.00 hod.
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. Streda 16.00 – 17.00 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD.  Streda 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD.  Utorok  09.30 – 11.30 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, PhD.  Streda  13.20 – 14.20 hod.
PhDr. Tomáš Šula, PhD.  Štvrtok  nepárny, po dohode
Mgr. Gabriela Kosibová Streda 17.15 – 19.15 hod.
Mgr. Daniela Vunhu Štvrtok 15.50 – 17.50 hod.