Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

Meno a priezvisko Deň Konzultačné hodiny
Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD.  Pondelok 11.30 – 13.30 hod.
PhDr. Milan Banyár, PhD.  Pondelok 10.30 – 12.30 hod.
Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. Streda 12.30 – 13.30 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.  Utorok  10.35 – 12.35 hod.
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. Pondelok 13.00 – 14.00 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD.  Streda 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD.  Utorok  10.00 – 12.00 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, PhD.  Streda  12.30 – 13.30 hod.
PhDr. Tomáš Šula, PhD.  Štvrtok  nepárny
Mgr. Gabriela Kosibová Utorok 17.00 – 19.00 hod.
Mgr. Daniela Vunhu Streda 18.50 – 10.50 hod.