Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

Meno a priezvisko Deň Konzultačné hodiny
prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.  Pondelok 11.30 – 13.30 hod.
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.  Pondelok 13.00 – 15.00 hod.
doc. PhDr. Vlasta Konečná, Ph.D. Utorok 10.00 – 14.00 hod.
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D.  Pondelok  14.00 – 16.00 hod.
doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D. Streda 16.00 – 17.00 hod.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.  Streda 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.  Utorok  09.30 – 11.30 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, Ph.D.  Streda  13.20 – 14.20 hod.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.  Štvrtok  nepárny, po dohode
Mgr. Gabriela Kosibová Streda 17.15 – 19.15 hod.
Mgr. Daniela Vunhu Štvrtok 15.50 – 17.50 hod.