Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

Meno a priezvisko Deň Konzultačné hodiny
prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.  Pondelok 12.15 – 14.15 hod.
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.  Pondelok 10.30 – 11.30 hod.                      14.05 – 15.05 hod.
doc. PhDr. Vlasta Konečná, Ph.D. Streda 12.20 – 14.20 hod.
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D.  Utorok  10.35 – 12.35 hod.
doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D. Pondelok 15.50 – 16.50 hod.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.  Štvrtok 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.  Utorok  09.30 – 11.30 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, Ph.D.  Streda  12.20 – 13.20 hod.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.  Štvrtok  nepárny, po dohode
Mgr. Gabriela Kosibová Pondelok od 17.30 hod. 
Mgr. Daniela Vunhu Streda od 18.15 hod.
Mgr. Ján Jaszberényi Streda 15.50 – 16.50 hod.