Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

Meno a priezvisko Deň Konzultačné hodiny
prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.  Pondelok 12.15 – 14.15 hod.
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.  Streda 13.00 – 15.00 hod.
doc. PhDr. Vlasta Konečná, Ph.D. Utorok10.00 – 12.00 hod.
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D.  Pondelok  14.00 – 16.00 hod.
doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D. Streda 11.30 – 12.30 hod.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.  Pondelok 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.  Utorok  09.30 – 11.30 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, Ph.D.  Streda  13.20 – 14.20 hod.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.  Štvrtok  nepárny, po dohode
Mgr. Gabriela Kosibová Utorok 17.30 – 19.30 hod. 
Mgr. Daniela Vunhu Štvrtok 16.00 – 18.00 hod.
Mgr. Ján Jaszberényi Piatok 12.30 – 14.30 hod.