Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9, Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra marketingovej komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

Telefón: +421 2 9013 2071
E-mail: kmkfphil.uniba.sk