Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9, Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra marketingovej komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

E-mail: kmkfphil.uniba.sk

Sekretariát: 

Jaroslava Figulová

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

+421 2 9013 2214

+421 2 9013 1707 
jaroslava.figulovauniba.sk