Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Pedagógovia a zamestnanci

Vedúci katedry:

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.Študijný poradca:
PhDr. Milan Banyár, Ph.D.

Tajomník katedry:
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.

Sekretárka katedry:

Klára Petalíková

 


Profesori:

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Docenti:

doc. PhDr. Vlasta Konečná, Ph.D.

Odborní asistenti:
PhDr. Eva Vopálenská, Ph.D.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.

Doktorandi:

Mgr. Hubert Kaffka
Mgr. Filip Púchovský

Mgr. Kristína Zelenáková

UNIBA profily členov katedry

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 708
Miestnosť
ŠT225
Publikačná činnosť

PhDr. Eva Vopálenská, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/593 39 709
Miestnosť
Št/I.p.
Publikačná činnosť

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Klára Petalíková

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/593 39 720
Miestnosť
ŠT310

doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 730
Miestnosť
ŠT224
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 726
Miestnosť
Št.223
Publikačná činnosť