Členovia katedry

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2409
ŠT226
Streda09:00 – 10:30

prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2406

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2411
[1]

Pedagógovia a zamestnanci


Vedúci katedry
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.

Zástupca vedúceho katedry/študijný poradca
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.

Tajomník katedry
Mgr. Ing. Daniela Vunhu, Ph.D. 

Sekretárka katedry
Jaroslava Figulová

Profesori:
prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.

Docenti:
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D.  
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.

Odborní asistenti:
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Vunhu, Ph.D. 

Interní doktorandi:
Mgr. Magdaléna Mihálová
Mgr. Michaela Danišik

Externí doktorandi:
Mgr. Katarína Kurečková
PhDR. Vladimír Repčík 
Mgr. Ondrej Kořínek
PhDr. Branislav Mladý