Členovia katedry

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2409
ŠT226
Štvrtok08:15 – 09:45

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

Katedra marketingovej komunikácie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2201
02/593 39 708
ŠT225

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2410

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2411
[1]

Pedagógovia a zamestnanci


Vedúci katedry/študijný poradca
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.

Tajomník katedry:
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.

Sekretárka katedry:
Jaroslava Figulová

Profesori:
prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.
prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.

Docenti:
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D.  
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D.

Odborní asistenti:
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D.

Doktorandi:
Mgr. Magdaléna Mihálová
Mgr. Michaela Kristofčáková
Mgr. Ema Tomaškovičová