Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Mészáros András, PhD.

Szakmai önéletrajz

A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 1973-ban filozófia – magyar szakon. 1993 óta dolgozik a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken. Előtte a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa volt. A tanszéken alapkurzusként irodalomtudományt, irodalomelméletet és világirodalmat oktat. A karon folyó irodalomtudományi doktori képzés szakmai felelőse, valamint a Comenius Egyetem Tudományos Tanácsának és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság külső tanácsadója. Több szakmai folyóirat (Filozofia, Fórum, Többlet) szerkesztőbizottságában működik. Kutatási területe a magyarországi filozófia története, különös tekintettel a volt felső-magyarországi filozófia történetére. Ebben a témakörben eddig tíz könyve és mintegy száz tanulmánya jelent meg magyar illetve szlovák nyelven. Elsőként dolgozta fel a felső-magyarországi iskolai filozófia történetét (Kalligram: 2003; Veda: 2008), és ő a szerzője a magyar filozófia története első, szlovák nyelvű összefoglalásának is (Veda: 2013). A magyarországi filozófia történetét a 19. század végéig tárgyaló műve (Kalligram: 2000) tankönyvként használatos a témát előadó egyetemi kurzusokban. A filozófia történetén kívül a filozófia és az irodalom kapcsolataival is foglalkozik. Ilyen irányultságú, szerelemről szóló műve magyar és szlovák nyelven is hozzáférhető, és két kiadást is megért (Nap: 1993; Kalligram: 2001). Filozófiatörténeti munkássága alapján 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották.