Kontakt

Sekretariát:

Magdaléna Elzerová

miestnosť G146, Gondova 2, 1. poschodie

tel: +421-2-59339484

e-mail: magdalena.elzerova@uniba.sk

 

Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok:  9.00-11.30

Utorok:     9.00-11.30

Streda:    13.00-15.00

Štvrtok:     9.00-11.30

Piatok:     13.00-15.00

 

Postová adresa:

Katedra maďarského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P. O. BOX 32

814 99 Bratislava