Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.

Štúdium:

 2001-2005 FiF UK Bratislava, externé doktorandské štúdium. Dizertačná práca: Židovská tematika v dielach súčasných židovských autorov v literárnom kontexte Švédska a Fínska.

2001 zimný semester  Štokholmská univerzita; študijný pobyt (dizertačná práca)
1996 najvyšší stupeň štátnej jazykovej skúšky (yleiset kielitutkinnot – ylin taso) z fínskeho jazyka Univerzita Jyväskylä
1992 zimný semester Univerzita Helsinki; prednášky a semináre predovšetkým z
fínskej a fínskošvédskej literatúry a kurz fínskeho jazyka (Prof. Liisi Huhtala,
Paula Havaste, Karl Grün, Gösta Kjellin, Merete Mazzarella a i.)
1977-1981 FiF UK Bratislava, odbor prekladateľstva a tlmočníctva: švédčina a ruština.
Diplomová práca: Historické romány Bulata Okudžavu.
1979-1980 zimný semester počas vysokoškolského štúdia Jazykový inštitút Mauricea Thoréza
1979  letný kurz švédskeho jazyka a kultúry Vessigebro

 

Doterajšie zamestnania:

Od 1990 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
1986-89 Československý rozhlas na Slovensku, OMS.
1984-86 vydavateľstvo Smena.
1982-84 Československý rozhlas na Slovensku.

 

Granty:

Spoluriešiteľka projektov  VEGA:  1/0233/11  a VEGA 1/0791/08

Vedecko-výskumné výsledky projektov boli prezentované v recenzovaných zborníkoch (Nova Posoniensia I.-III., Bratislava, Kalligram, Združenie A. Molnára Szenciho, 2011-2013)

 

Odborné zameranie:

Predovšetkým súčasná fínska a fínskošvédska literatúra, recepcia fínskej literatúry na Slovensku, kultúrne menšiny Fínska, umelecký preklad a pod.  

 

Členstvo:

Členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry

Člen-korešpondent Fínskej literárnej spoločnosti (Fínsko)