Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Aktuality katedry z oblasti vedy

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

Recenzia publikácie The Art of Contestation Andrey Bátorovej

Dávame do pozornosti recenziu publikácie The Art of Contestation autorky Andrey Bátorovej na portáli Artmargins. Autorkou recenzie je Amy Bryzgel z University of Aberdeen.

Pracovný seminár Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení

Katedra kulturológie a Sekcia sociológie kultúry SSS  pri SAV usporiadali pracovný seminár s názvom Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení. 

Seminár sa uskutočnil vo štvrtok 5. 12. 2019 o 16:00 h. v budove UK na Šafárikovom námestí v miestnosti číslo S2.

Odzneli tieto odborné príspevky:

Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.: Otázka kultúry ako kreatívneho priemyslu

PhDr. Mária Suríková: Reflexivita - konštruktivizmus - kreativita: súvislosti a odlišnosti

Mgr. Anna Šmidriaková: Mobilita vizuálnych umelcov a jej kreatívny a ekonomický potenciál

Mgr. Zuzana Polakovičová: Možnosti kreatívneho priemyslu ako nástroja podpory rozvoja lokálnej kultúry

Mgr. Peter Pivoda: Kreativita v kontexte súčasných špecifík recepcie kultúrnych produktov v múzeách umenia

Nová monografia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD.

Mgr. Andrea Bátorová, PhD. vydala novú monografiu s názvom The Art of Contestation. Performative Practices in the 1960s and 1970s in Slovakia venujúcu sa venujúcu sa akčnému umeniu 60. a 70. rokov na Slovensku.

K dispozícii je aj pdf publikácie.

Nová štúdia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD. v kolektívnej monografii

Vyšla nová kolektívna monografia „Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs“, v rámci ktorej je uverejnená štúdia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD.Bitte drehen sie mich in richtige Richtung!“. Monografia bola zostavená Dr. Adamom Czirakom z Freie Universität Berlin a je výsledkom ich spoločného projektu Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Aktívna účasť Mgr. Andrey Bátorovej, PhD. na medzinárodnej konferencii v Rumunsku

V dňoch 8.-9.11. 2019 sa Mgr. Andrea Bátorová, PhD. aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie s názvom Exhibition as Sites of Artistic Contacts During the Cold War v rumunskom Jasi s príspevkom s názvom Alternative Art and Exhibition Practices in the 1960 in former Czechoslovakia.

Aktívna účasť Mgr. Petry Chovancovej, PhD. na medzinárodnej konferencii v Brne

V dňoch 23. – 25. 10. 2019 sa Mgr. Petra Chovancová, PhD. aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencii Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci týkajúcej sa zmien, možností a rôznych interpretacií cestovania, turizmu, prezentácie destinácií v období socializmu a dnes.

Dr. Chovancová sa na konferencii zúčastnila s referátom s názvom Skalica - spôsoby (seba)prezentácie mesta.

Aktívna účasť Mgr. Petry Chovancovej, PhD. na workshope v Luxembursku

Za Katedru kulturológie sa na workshope týkajúcom sa medzinárodného projektu Fall of the Iron Curtain, v Centre pre súčasnú a digitálnu históriu v rámci Luxemburskej univerzity, zúčastnila Mgr. Petra Chovancová, PhD.

Tento rok si pripomíname tridsať rokov od pádu komunistického režimu. Zámerom projektu je zachytiť spomienky a svedectvá týchto udalostí z radov účastníkov z bežnej verejnosti (tzv. história zdola) a spracovať tieto informácie v pokročilom technologickom rámci.

 
 

Prednáška Mgr. Lukáša Slavíka o youtuberstve a súkromí

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti, Katedra kulturológie Fif UK a Sociologický ústav SAV usporiadali prednášku Mgr. Lukáša Slavíka s názvom Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace.

Prednáška sa uskutočnila 25.9. 2019 o 13:30 v Sociologickom ústave SAV na Klemensovej ulici 19 v miestnosti č. 94 (4. poschodie).

Prednáška Márie Suríkovej o incividualizácii na príklade sociálnych médií

V stredu 21.3. 2018 sa uskutočnila hosťujúca prednáška PhDr. Márie Suríkovej so Sociologického ústavu SAV v Bratislave organizovaná Sekciou sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedrou kulturológie s názvom Nove implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You-tube).

Viac informácií v priloženom súbore.

Vydanie nových publikácií o umení vo verejnom priestore

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore.
Ako výstup zo seminára vyšli začiatkom roka 2018 dve nové publikácie - zborník abstraktov Umenie vo verejnom priestore a publikácia Umenie a verejný priestor. Zostavovateľkou je Mgr. Michaela Rudyjová.

Seminár sa uskutočnil v rámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15).

Pracovný seminár Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze

Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.