Veda

Aktuality katedry z oblasti vedy

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

Vydanie nových publikácií o umení vo verejnom priestore

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore.
Ako výstup zo seminára vyšli začiatkom roka 2018 dve nové publikácie - zborník abstraktov Umenie vo verejnom priestore a publikácia Umenie a verejný priestor. Zostavovateľkou je Mgr. Michaela Rudyjová.

Seminár sa uskutočnil v rámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15).

Pracovný seminár Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze

Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.