Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Aktuality katedry z oblasti vedy

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

<output>Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.</output>

Pozvánka na prednášku Mgr. Lukáša Slavíka o youtuberstve a súkromí

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti, Katedra kulturológie Fif UK a Sociologický ústav SAV pozývajú na prednášku Mgr. Lukáša Slavíka s názvom Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace.

Prednáška sa uskutoční 5.12. 2018 o 13:30 v Sociologickom ústave SAV na Klemensovej ulici 19 v miestnosti č. 94 (4. poschodie).

Viac informácii nájdete v pozvánke.

Prednáška Márie Suríkovej o incividualizácii na príklade sociálnych médií

V stredu 21.3. 2018 sa uskutočnila hosťujúca prednáška PhDr. Márie Suríkovej so Sociologického ústavu SAV v Bratislave organizovaná Sekciou sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedrou kulturológie s názvom Nove implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You-tube).

Viac informácií v priloženom súbore.

Vydanie nových publikácií o umení vo verejnom priestore

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore.
Ako výstup zo seminára vyšli začiatkom roka 2018 dve nové publikácie - zborník abstraktov Umenie vo verejnom priestore a publikácia Umenie a verejný priestor. Zostavovateľkou je Mgr. Michaela Rudyjová.

Seminár sa uskutočnil v rámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15).

Pracovný seminár Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze

Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.