Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ročníková práca a ŠVOK

Všeobecné informácie o ŠVOK

Základné informácie o študentskej vedeckej odbornej konferencii, Cene Daniela Tupého a mimoriadnej práci z dejín Filozofickej fakulty UK vyhlasovanej dekanom Filozofickej fakulty UK nájdete tu.

Ročníková práca a ŠVOK na Katedre kulturológie

Predmety Ročníková práca (AboKU 251 pre bc. stupeň a prvý zápis predmetu, AboKU 255 pre opakovaný zápis predmetu na bc. stupni a AmoKU 238 pre mgr. stupeň) zabezpečuje PhDr. Alexander Plencner, PhD.

Podmienkou udelenia zápočtu a hodnotenia predmetu je účasť na stretnutiach (podľa potreby, minimálne dvakrát - podmienky a náležitosti ročníkovej práce), napísanie a písomné odovzdanie ročníkovej práce a jej prezentovanie na katedrovom kole študentskej vedeckej a odbornej konferencie.

Presný termín odovzdania práce je 8. apríl 2019. Prácu prosím doručte v jednom vytlačenom exemplári na sekretariát katedry pani Helenke a jeden exemplár elektronicky emailom na adresu alexander.plencnergmail.com.